ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

УРОК № 39. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Мета уроку: навчити учнів розраховувати показники еластичності попиту та пропозиції за ціною на основі конкретних даних; розвивати економічне мислення.

Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

– Що таке еластичність?

– Що ми називаємо еластичністю попиту (пропозиції) за ціною EPD, EPS)?

Еластичність попиту за доходом EID показує,

наскільки у відсотковому відношенні зміниться величина попиту на товар у разі зміни доходу споживача на 1 %.

Перехресна еластичність попиту (EXYD) показує, наскільки у відсотковому відношенні зміниться величина попиту певного товару внаслідок зміни ціни іншого товару на 1 %.

III. Закріплення знань, умінь і навичок учнів

Упродовж п’яти уроків ми здобували теоретичні знання, а тепер спробуємо перенести їх на практику.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

1. Еластичність попиту за ціною в точці Б

Початкова ціна Р0 – 10 грн. Нова ціна P1 – 4 грн.

Початкова кількість Q0 – 200 шт. Нова кількість Q1 – 300 шт.

Точкова:

src="/files1/image114_37.jpg" class=""/>

Отже, попит у точці Б – нееластичний.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

За нееластичного попиту зниження ціни призводить до зниження виторгу, Pv TRv.

2. Еластичність попиту за ціною на відрізку АБ

Дугова:

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Отже, попит на відрізку АБ – нееластичний.

3. Еластичність попиту за ціною в точці В

Початкова ціна Р0 – 4 грн. Нова ціна P1 – 2 грн.

Початкова кількість Q0 – 300 шт. Нова кількість Q1 – 700 шт.

Точкова:

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Отже, попит у точці В – еластичний.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

За еластичного попиту зниження ціни призводить до збіль шення виторгу Р^ TR^.

4. Еластичність попиту за ціною на відрізку БВ

Дугова:

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Отже, попит на відрізку БВ – еластичний.

5. Еластичність пропозиції за ціною в точці Б

Початкова ціна Р0 – 10 грн. Нова ціна Р1 – 4 грн.

Початкова кількість Q0 – 600 шт. Нова кількість Q1 – 300 шт.

Точкова:

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Отже, пропозиція в точці Б – нееластична.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

За нееластичної пропозиції не варто знижувати ціну.

6. Еластичність пропозиції за ціною на відрізку СБ

Дугова:

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Отже, пропозиція на відрізку СБ – нееластична.

7. Еластичність пропозиції в точці Д

Початкова ціна Р0 – 4 грн. Нова ціна Р1 – 3 грн.

Початкова кількість Q0 – 300 шт. Нова кількість Q1 – 100 шт.

Точкова:

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Отже, пропозиція – еластична.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

За еластичної пропозиції зниження ціни призводить до зменшення виторгу.

8. Еластичність пропозиції на відрізку БД

Дугова

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Отже, пропозиція на відрізку БД – еластична.

Висновок

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Абсолютно еластичний попит, коли ЕDP = ?.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Оскільки споживачі зовсім відмовилися від споживання товару за деякою ціною, то виторг TR = 0.

Абсолютно нееластичний попит, коли ЕDP = 0.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Висновок

За абсолютно нееластнчного попиту за ціною Q= const виторг TR зростатиме завдяки зростанню ціни Р.

Абсолютно еластичний попит, коли ЕDP > ?.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Оскільки виробник зовсім відмовився від пропозиції (виробництва) товару за ціною Рr = 0.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Висновок

За абсолютно еластичної пропозиції за ціною і Q = const виторг (TR) збільшуватиметься за рахунок збільшення ціни Р.

Еластичність попиту за доходом (ЕDI), еластичність пропозиції за доходом (ESI) показують, на скільки у відсотковому відношенні зміниться величина попиту (величина пропозиції) на товар у разі зміни доходу споживачів на 1 %.

Дугова еластичність:

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Точкова еластичність:

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Реакція зміни обсягу попиту (Q) на зміну середнього доходу (I) дає можливість поділити всі товари на такі групи:

– Нормальні (звичайні) товари високої якості, обсяг попиту Q на які зростає внаслідок зростання доходів меншою мірою, ніж зростає дохід І:

0 < еdi < 1.

– Товари першої необхідності – обсяг попиту Q на них зростає незалежно від змін доходу І:

EDI = 0.

– Предмети розкоші – обсяг попиту Q на них зростає більшою мірою, ніж зростає дохід І:

ЕDI > 1.

– Товари низької якості – обсяг попиту на них зменшується зі зростанням доходу:

ЕDI < 0.

Задача 1

Рівноважна ціна на ринку молока становить 0,8 грн. за 1 л за обсягів продажу 5000 л. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною дорівнює 1, коефіцієнт пропозиції – 1. Обчисліть величину дефіциту або надлишку:

– якщо адміністрація району прийняла рішення про встановлення ціни на рівні 0,6 грн. за 1 л (обгрунтуйте розрахунками);

– якщо коефіцієнт еластичності пропозиції дорівнює 0,5.

Розв’язання

Р0 = 0,8 грн.

Q0 = 5000 л

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

– Якщо держава встановила ціну на рівні Р1 = 0,6 грн, необхідно обчислити дефіцит (надлишок).

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

QD1 = 6250 (л) – обсяг попиту.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

QS1 = 3750 (л) – обсяг пропозиції.

Оскільки QS1 (3750) < qd1 (6250), то виникне дефіцит у розмірі:

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

– Якщо Esp = 0,5, визначаємо, надлишок виникне чи дефіцит. Унаслідок зміни еластичності пропозиції ESP обсяг попиту не збільшується (QD1 = 6250), а обсяг пропозиції дорівнюватиме:

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Оскільки QS1 (4375) < qd1 (6250), то виникне дефіцит у розмірі:

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Відповідь

1) Дефіцит – 2500 л.

2) Дефіцит – 1875 л.

Перехресна еластичність попиту

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Перехресна еластичність попиту характеризує взаємозалежність товарів.

ED AB > 0 – це взаємозамінні товари (товари-субститути), бо коли Рв (ціна товару В) зростає, то QA (обсяг товару А) також збільшується.

ED AB = 0 – це товари, незалежні в споживанні, бо якщо Рв (ціна товару В) зростає, то QA (обсяг товару А) не змінюється.

ED AB < 0 - це взаємозамінні товари (товари-комплементи), бо коли рв (ціна товару в) зростає, то qa (обсяг товару а) зменшується.

Задача 2

Зміна ціни мінеральної води від 0,6 до 0,7 грн. за 1 літр призведе до того, що кількість проданого лимонаду збільшилась від 44 до 47 л. Розрахуйте перехресну еластичність попиту.

Розв’язання

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Відповідь: 0,43.

IV. Узагальнення знань з теми

Застосовуємо матеріал зі “Збірника задач з економіки” (автор – Г. О. Горленко), “Практикума з економіки для загальноосвітніх шкіл” (упорядник – Г. О. Горленко).

V. Домашнє завдання

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ - Плани-конспекти уроків по хімії
« 
 »