Монопсонія

Монопсонія – процес монополізації окремою компанією або фірмою попиту на окремий товар або послугу, внаслідок чого (за наявності монопсонічної влади) така компанія домагається нижчих цін при їх купівлі. М. вибирає таку ціну, а водночас і обсяг пропонованого товару, які максимізують його споживчу вигоду, спрямовуючи ціни до рівня граничних витрат виробництва цього товару. Водночас за наявності на ринку одного покупця монопсонічна влада залежить від еластичності ринкової пропозиції (із зменшенням еластичності пропозиції зростає влада покупця). За умови, що М. протистоїть виробнику-монополісту, вони змушені домовлятися про ціни й обсяги виробництва.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Монопсонія - Економічний словник