ФІЗІОКРАТІЯ

Історія економічних вчень

СЛОВНИК

ФІЗІОКРАТІЯ (від гр. Visio – “природа”, kratos – “сила”, “влада”, “панування”, тобто влада природи) – одна з перших наукових економічних шкіл класичної політичної економії. Сформувалася у Франції в другій половині XVIII ст. як реакція на політику меркантилізму. Основоположник – Ф. Кене. На противагу меркантилістам фізіократи джерело багатства (вартості) бачили не в обміні товарів, а в їх виробництві, хоча й обмежували останнє тільки сферою сільського господарства, а всі інші його сфери проголошували непродуктивними. Вони визначили поняття чистого продукту (цілком ототожнювали його з рентою), економічного кругообігу і відтворення, капіталу (витрати виробництва), ціни.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ФІЗІОКРАТІЯ - Економічні учення