ФОТОСИНТЕЗ ТА ДИХАННЯ РОСЛИН

Розділ 1. РОСЛИНИ

Тема 1.БУДОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН

§ 5. ФОТОСИНТЕЗ ТА ДИХАННЯ РОСЛИН

Рослини у біосфері. Основною функцією рослин у біосфері та власному організмі є синтез органічних речовин під дією сонячного світла. Рослини – єдині організми з усіх царств живої природи, які здатні засвоювати та перетворювати енергію сонячного світла, запасаючи її у вигляді органічних речовин. Так вони забезпечують себе і представників інших царств живої природи енергією та будівельним матеріалом для росту і розвитку організму.

Протилежним

процесові фотосинтезу є окиснення органічних речовин у клітинах, унаслідок чого виділяється енергія, необхідна для життєдіяльності організму. Це складний процес дихання, який починається з газообміну між організмом і середовищем і закінчується в клітинах організму.

Фотосинтез відбувається на світлі у хлоропластах клітин листка за допомогою пігменту хлорофілу (мал. 10). Саме він надає рослині зелене забарвлення.

Органічні речовини, що утворюються в клітинах листка, надходять в інші органи – корінь, стебло, квітки, де використовуються на процеси життєдіяльності (ріст, розвиток, дихання, розмноження

тощо). Частина органічних речовин відкладається про запас.

ФОТОСИНТЕЗ ТА ДИХАННЯ РОСЛИН

Мал. 10. Схема процесів фотосинтезу і дихання зелених рослин

У процесі фотосинтезу виділяється кисень. Він необхідний для дихання живих організмів, перебігу процесів окиснення в неживій природі. Якщо рослини перестануть виділяти кисень, то його запаси в атмосфері із часом зменшаться. Саме завдяки фотосинтезу відбувається постійне поповнення кисню в атмосфері.

Виділення кисню у процесі фотосинтезу супроводжується засвоєнням рослинами вуглекислого газу, що виділяється під час дихання людей, тварин, рослин, а також у результаті роботи промислових підприємств, транспорту та внаслідок різноманітних процесів окиснення в неживій природі. Якби рослини не використовували вуглекислого газу, його вміст в атмосфері збільшувався б, і життя на Землі стало так само неможливим, як і через нестачу кисню.

Великий внесок у дослідження процесу фотосинтезу належить видатному російському вченому К. А. Тимірязєву. Саме він установив, що сонячна енергія перетворюється на хімічну енергію органічних речовин у дрібних органелах рослинних клітин – хлоропластах.

Спробуйте для пояснення фотосинтезу і дихання застосувати свої знання з хімії.

Фотосинтез – це процес утворення органічних речовин із вуглекислого газу та води під дією сонячного світла. Цей дуже складний процес можна спрощено записати як реакцію утворення глюкози з вуглекислого газу і води з виділенням кисню:

ФОТОСИНТЕЗ ТА ДИХАННЯ РОСЛИН

Завдяки фотосинтезу на Землі декілька мільярдів років підтримується рівновага між кількістю вуглекислого газу та кисню в атмосфері.

Дихання – це процес окиснення органічних речовин, що супроводжується їх розпадом на воду та вуглекислий газ із виділенням енергії. Якщо процес дихання зобразити за

Допомогою хімічного рівняння, то стане видно, що він зворотний до процесу фотосинтезу:

ФОТОСИНТЕЗ ТА ДИХАННЯ РОСЛИН

Дихання не обмежується процесами окиснення, що відбуваються в клітині. Рослини постійно дихають, тобто поглинають із повітря кисень і виділяють вуглекислий газ. Починається дихання з газообміну між організмом рослини і середовищем її життя. Рослини не мають спеціальних органів дихання. У цьому процесі беруть участь усі органи рослини: листок, стебло, корінь. В одноклітинних рослин кисень потрапляє в клітину шляхом дифузії. У багатоклітинних наземних рослин на листках є спеціальні щілини – продихи, через які відбувається газообмін між рослиною і зовнішнім середовищем (мал. 10). Подібні утвори є на стеблах та коренях. Із будовою продихів ви ознайомилися в курсі природознавства і також будете їх розглядати пізніше.

Кисень з атмосферного повітря надходить у клітини. За допомогою кисню в рослині відбувається окиснення органічних речовин, утворених під час фотосинтезу, і вивільнення енергії.

Дихання – це сукупність процесів, що забезпечують доступ в організм кисню і видалення вуглекислого газу, а також використання кисню клітинами й тканинами для окиснення органічних речовин та вивільнення енергії, необхідної для життєдіяльності організму.

Таким чином, фотосинтез і дихання – два протилежних процеси життєдіяльності рослин, завдяки яким підтримується життя на Землі.

Фотосинтез – це процес утворення органічних речовин із неорганічних (вуглекислого газу і води), що відбувається в зелених рослинах за наявності світла. Дихання забезпечує надходження в організм рослини кисню, використання його клітинами і тканинами, а також виділення з організму вуглекислого газу.

Рослина – посередник між небом і землею. Вона – істинний Прометей, що викрав вогонь з неба.

К. А. Тимірязєв

Кімнатну рослину пеларгонію зональну декілька діб потримайте в темному місці. Потім рослину виставте на яскраве світло і на один із листків надягніть смужку паперу з вирізаним символом, через яку не проникає світло. Через день зріжте листок, опустіть його в окріп на 2-3 хв., а потім у гарячий спирт. Промийте листок водою і обробіть слабким розчином йоду. Поясніть результати досліду.

Для допитливих

Про К. А. Тимірязєва

ФОТОСИНТЕЗ ТА ДИХАННЯ РОСЛИН

К. А. Тимірязєв (1843-1920)

“Високий, худорлявий блондин із прекрасними великими очима, ще молодий, рухливий і нервовий, – він був якось по-своєму витончений у всьому”.

Учений зі світовим іменем, родоначальник досліджень гігантської проблеми фотосинтезу, блискучий ботанік, хімік, фізіолог, що перетворив університетську кафедру на трибуну передових суспільно – політичних ідей свого часу.

Він помер ученим, не дописавши передмови до книги “Сонце, життя і хлорофіл”, яку вважав підсумком “півстолітніх спроб ввести стрункість думки і блискучу експериментацію фізики у вивчення найважливішого фізіологічного явища”.

Гранітний, сьогодні він стоїть у Москві біля Нікітських воріт

І з високого п’єдесталу оглядає нові весни і нове листя на деревах, те саме просте і загадкове листя, таємниці якого він віддав життя.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ФОТОСИНТЕЗ ТА ДИХАННЯ РОСЛИН - Біологія