Вступ. Тема “Будова та життєдіяльність рослин”

Розділ І. РОСЛИНИ

Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин (на прикладі покрито-насінної дводольної рослини)

УРОК 15

Тематична атестація № 1

Вступ. Тема “Будова та життєдіяльність рослин”

Варіант 1

I рівень (1 бал за запитання)

1. Виберіть правильну відповідь.

Рослинний світ класифікують на такі основні систематичні категорії:

А) вид; г) родина; е) ряд; з) тип;

Б) клітина; г) клас; є) порядок; и) біосфера;

В) рід; д) царство; ж) відділ; і) екосистема.

2. Викресліть зайве.

Рослинами з найближчого оточення

є: подорожник, кульбаба, фінікова пальма, каштан, калина, верба, кипарис, тис, грицики.

3. З поданого переліку основних процесів життєдіяльності виберіть ті, які властиві рослинам:

А) необмежений ріст;

Б) обмежений ріст;

В) фотосинтез;

Г) дихання;

Г) транспорт речовин;

Е) відповідь на подразнення;

Д) живлення;

Є) рух;

Ж) здатність до переміщення.

4. Доповніть речення.

Тканина, функція якої полягає в здійсненні фотосинтезу, поглинанні й запасанні речовин, називається:__ .

5. Наведіть 3 приклади:

Рухів рослин ______________________________________.

II рівень (2 бали за запитання)

6. Дайте відповідь

на запитання.

Що таке листок? ____________________________________________.

Які функції листка? ____________________________________________.

7. Охарактеризуйте орган за поданим планом:

– зовнішня будова кореня – ______________________

– види коренів – ________________________________

– типи кореневих систем – ________________________

– видозміни кореня – ____________________________

III рівень (3 бали за запитання)

Порівняйте прості та складні листки, типи їх жилкування, розташування на стеблі (листкорозміщення).

_________________________________________________________________________________

Варіант 2

I рівень (1 бал за запитання)

1. Виберіть правильну відповідь.

Тваринний світ класифікують на такі основні систематичні категорії:

А) вид; г) родина; е) ряд; з) тип;

Б) клітина; г) клас; є) порядок; и) біосфера;

В) рід; д) царство; ж) відділ; і) екосистема.

2. Доповніть речення.

Середовищем для життя для таких організмів є: блоха – ____________, голуб -________________ ____________________, окунь – ____________________, кріт – _____________________.

3. З поданого переліку складових клітини виберіть ті, які наявні лише у клітинах рослин:

А) оболонка;

Б) цитоплазма;

В) ядро;

Г) пластиди;

Г) вакуолі;

Д) апарат Гольджі;

Е) рибосоми;

Є) мітохондрії;

Ж) ендоплазматична сітка.

4. Закінчіть речення.

Тканина, функція якої полягає в здатності рослини витримувати значну масу, протистояти вітру, дощу і снігу, називається: _____________________________.

5. Наведіть 3 приклади:

Господарської цінності рослин _____________________________________________.

II рівень (2 бали за запитання)

6. Дайте відповідь на запитання.

Що таке корінь? ______________________________________.

Які функції кореня? ____________________________________________.

7. Охарактеризуйте орган за поданим планом:

– будова пагона – ____________________________________________

– видозміни пагона – _________________________________________.

III рівень (3 бали за запитання)

Порівняйте процеси фотосинтезу та дихання у рослин.

_________________________________________________________________________________________

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вступ. Тема “Будова та життєдіяльність рослин” - Плани-конспекти уроків по біології