ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

Тема 1 ОРГАНІЗМ ЯК ЖИВА СИСТЕМА

§ 8. ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

Дихання рослин. Живі системи дихають. Цей процес відбувається і вдень, і вночі. У рослини дихають корінь, молоді стебла та листки, квітки та незрілі плоди. Під час дихання рослини з повітря вбирають кисень і виділяють вуглекислий газ.

Не слід плутати дихання з фотосинтезом. Рослини вбирають вуглекислий газ лише на світлі. Разом із вуглекислим газом на світлі рослини вбирають із повітря кисень, який необхідний їм для дихання. Вдихають рослини кисню значно менше, ніж виділяють

удень при фотосинтезі. А вуглекислого газу вони вбирають під час фотосинтезу значно більше, ніж виділяють під час дихання.

ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

Мал. 42. Виділення вуглекислого газу під час дихання рослин

ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

Мал. 43. Схема дифузії газів у легенях:

1 – молекула кисню, 2 – молекула вуглекислого газу

Переконатися в тому, що рослини дихають, допоможе такий дослід. Візьмемо гілочку бузку або якого-небудь дерева і поставимо її в склянку з водою (мал. 42). На тарілку поставимо склянку з гілочкою та поряд склянку з вапняною водою. Накриємо все це скляним ковпаком і поставимо в темну

шафу. У темній шафі листки будуть дихати, а фотосинтез відбуватися у їх клітинах не буде. Тому у простір під ковпаком гілочка буде виділяти вуглекислий газ, у той час як кисень вона використовуватиме для дихання. Вуглекислий газ, що виділяють листки, спричинить помутніння води у склянці. Це і є підтвердженням того, що рослини дихають.

На світлі в листках рослин відбуваються два протилежні процеси: фотосинтез і дихання. Під час фотосинтезу

Утворюються органічні речовини і виділяється кисень, а під час дихання в організмі рослини окиснюються органічні речовини, що супроводиться виділенням вуглекислого газу.

Усі процеси, що відбуваються в клітинах рослин, потребують енергії. її джерелом є окиснення органічних речовин, яке відбувається у процесі дихання. Цей процес властивий кожній живій клітині всіх органів рослини.

Дихання тварин. У більшості тварин є дихальна система, яка і забезпечує газообмін між організмом і довкіллям. У багатьох мешканців водойм органами дихання є зябра, у наземних тварин – легені. В одноклітинних тварин, гідри, дощового черв’яка, паразитичних червів органів дихання немає. Вони дихають усією поверхнею тіла.

ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

Мал. 44. Схема дифузії газів у зябрах:

1 – молекула кисню, 2 – молекула вуглекислого газу

Газообмін між організмом і навколишнім середовищем відбувається завдяки явищу дифузії. Розгляньте мал. 43. На ньому зображені легені, через які відбувається газообмін між організмом тварини і довкіллям. Завдяки явищу дифузії з легеневих пухирців у капіляри з кров’ю проникає кисень, а з капілярів у легеневі пухирці – вуглекислий газ. Тварина вдихає повітря, у якому вміст кисню більший, ніж у тому повітрі, що вона видихає.

Процес дифузії також обумовлює газообмін через зябра риб. Мабуть, ви спостерігали в акваріумі чи біля берега водойми, як періодично рухаються зяброві кришки в риб, коли вони плавають. Так риба проганяє через зяброві щілини воду, яка омиває зябра, пронизані капілярами. Через їх стінки внаслідок дифузії кисень із води потрапляє в кров, а з крові у воду надходить вуглекислий газ (мал. 44).

Значення дихання для живих організмів. Живий організм Дихає протягом усього життя. Свої енергетичні витрати він відновлює завдяки енергії, яка вивільняється при окисненні поживних органічних речовин. Переважна більшість таких процесів відбувається тільки при наявності кисню. Тому для забезпечення окисних процесів, а отже, збереження життя, необхідне постійне надходження в організм кисню.

Під час окиснення в клітинах із поживних речовин утворюються кінцеві продукти, одним із яких є вуглекислий газ, що видаляється з організму. Таким чином, одночасно з безперервним надходженням кисню має відбуватися і видалення вуглекислого газу. Цю функцію здійснюють органи дихання живих організмів.

Під час дихання відбувається процес газообміну між організмом і його середовищем життя. У процесі дихання організм поповнюється киснем та енергією, які необхідні для життєдіяльності, а вуглекислий газ виділяється назовні.

1. Як дихають рослини? 2. Який газ вони вбирають і який виділяють у процесі дихання? 3. На основі яких явищ відбувається газообмін під час дихання тварин? 4. Назви 2-3 тварини та охарактеризуй їх органи дихання.

? 1. Чим відрізняється процес газообміну у звірів і риб? 2. Спробуй пояснити процес дихання на основі явища дифузії.

1. Як ви вважаєте, для чого повітря в теплицях штучно насичують вуглекислим газом, а рослини додатково освітлюють лампами денного світла? 2. Що спільного у процесах усмоктування поживних речовин і дихання?

Для дихання рослин, тварин і людей необхідне чисте повітря. Не допускай його забруднення, наприклад, під час спалювання сухого листя тощо.

Для допитливих

Про життєдіяльність рослин

Рух води та розчинених у ній речовин в організмі рослин.

У життєдіяльності рослини велику роль відіграють судини, по яких від кореня до листків по стеблу рухаються вода і розчинені в ній мінеральні речовини, та ситоподібні трубки, якими розчин органічних речовин транспортується від листків до всіх органів.

Судини і ситоподібні трубки можна роздивитися за допомогою мікроскопа на поперечному розрізі трирічної гілки липи (мал. 45,1, б).

Розглядаючи під мікроскопом поперечний розріз листкової пластинки (мал. 45, 1, а), можна побачити судини і ситоподібні трубки, які разом утворюють провідні пучки. На поверхні листка провідні пучки мають вигляд жилок (мал. 45, 2).

ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

Мал. 45. 1 – поперечний розріз зеленого листка (а) і трирічної гілки липи (б), 2 – листки клена (а), осики (б), півників (в), дуба (г), лопуха (д), верби (е)

Особливості будови зеленого листка. Зробимо поперечний Розріз листка (або скористаємося готовим мікропрепаратом) і розглянемо його під мікроскопом. На мікропрепараті видно безліч клітин різної форми і розмірів (мал. 45, 1, а).

Як із верхнього, так і з нижнього боку листок покритий звичайно одним шаром більш чи менш однакових клітин, які щільно прилягають одна до одної. Це клітини шкірки, що покриває листок і захищає його від пошкоджень та висихання.

ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН

Мал. 46. Схема процесів фотосинтезу і дихання зелених рослин

Клітини шкірки безбарвні і прозорі. Між деякими із цих клітин є щілини. Ці щілини та прилеглі до них клітини називають продихали (мал. 45, 1, а). Через продихи клітини обмінюються із середовищем життя киснем і вуглекислим газом.

Під шкіркою розміщено декілька шарів зелених клітин. У них містяться зелені пластиди – хлоропласти, у яких відбувається фотосинтез. Для фотосинтезу необхідні вуглекислий газ, вода і світло.

Листок – складна система, будова якої пристосована до поглинання сонячної енергії, вбирання з навколишнього середовища вуглекислого газу і води для синтезу органічних речовин та їх транспортування в інші органи рослини, здійснення газообміну (мал. 46).

1. Яким чином відбувається рух води та розчинених у ній речовин в організмі рослини? 2. Які зовнішні і внутрішні зв’язки листка ви можете назвати? На основі яких загальних законів природи підтримуються ці зв’язки? 3. Як будова листка пов’язана з процесами його життєдіяльності – фотосинтезом, випаровуванням води, диханням?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДИХАННЯ РОСЛИН І ТВАРИН - Натурологія