Фритредерство

Фритредерство (англ. free trade – вільна торгівля) – ідея класичної школи політичної економії, що проголошувала у зовнішньоекономічній політиці держави принципи лібералізму. Зокрема А. Сміт, виступаючи проти поглядів меркантилістів, твердив про необхідність і корисність вільної зовнішньої торгівлі, яка базується на принципі абсолютних переваг. Згідно з цим принципом, кожна країна має порівняльні переваги у виробництві певного товару й отримує вигоду, продаючи його іншій країні в обмін на інші товари. Таку політику в середині XIX ст. провадили Франція, Німеччина і Росія. У XX ст. принцип лібералізму став домінантним у світовому господарстві, хоча супроводжувався колективним протекціонізмом з боку економічних об’єднань декількох, а то й багатьох країн, значною дискримінацією слаборозвинених країн світу з боку найрозвиненіших держав і ТНК. Так, зниження торговельних бар’єрів на 50% за сучасних умов дало б можливість найбіднішим країнам світу щорічно отримувати понад 100 млрд дол.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фритредерство - Економічний словник