Права людини

Права людини – розроблена на основі прийнятої ООН Загальної декларації прав людини сукупність основних прав особистості, які значною мірою визначають соціальну політику розвинених країн світу. Головним серед них є право на життя, оскільки позбавлення цього права унеможливлює реалізацію інших прав людини, їхній захист. Пріоритетний принцип концепції П. л. – рівність усіх перед законом, який стверджує верховенство прав особистості. Реалізують П. л. держава, громадські організації в межах окремої країни та міжнародні, передусім правозахисні,

організації. Незважаючи на вагомі успіхи розвинених країн у реалізації П. л., окремі з них дотримуються політики подвійних стандартів щодо таких прав в інших країнах. У 2001 86 із 192 незалежних країн світу, в яких проживало 41% населення планети, за даними Фрідом Хауз, були вільними і в них поважались базові громадянські свободи (1999 таких країн налічувалось 61). Другим за значенням у концепції П. л. є захист соціально-економічних прав від нерівного й дискримінаційного доступу до економічних і соціальних благ (багатства, освіти, охорони здоров’я, культури та ін.). Деякі П. л. в Україні, в т. ч. закріплені у Конституції, до 2005 ігнорувались, а з приходом нової влади почали поступово реалізовуватись.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Права людини - Економічний словник