Горіння й окиснення речовин на повітрі

Контрольні запитання

№ 1. Умови виникнення горіння:

– контакт горючої речовини з киснем.;

– речовина має бути нагрітою до температури займання.

№ 2. Процеси горіння, дихання та гниття відбуваються за участю кисню та супроводжуються процесами окиснення.

Завдання для засвоєння матеріалу

№ 1.

Горіння – швидкий процес взаємодії речовини з киснем повітря, що супроводжується виділенням теплоти й утворенням полум’я. Для виникнення горіння необхідні доступ повітря і нагрівання речовини до температури займання.

Повільне

окиснення – це процес повільної взаємодії речовини з киснем. Воно відбувається з повільним виділенням теплоти і без полум’я. За певних умов повільне окиснення може переходити в горіння і навпаки.

Вибух – також реакція окиснення. На відміну від горіння він відбувається дуже швидко, а теплота (енергія), що виділяється, спричиняє руйнування.

№ 2. Атмосферні гази легші за повітря: водень, азот.

Атмосферні гази важчі за повітря: вуглекислий газ, кисень.

№ 3. Температури займання – це температура нагріву речовини, коли вона може горіти, але доки її не нагріти, вона не займеться.

№ 4. Пріле

листя або сіно на повітрі можуть спалахнути тому що відбувається повільне окиснення. В стозі свіжого сіна можна відчути теплоту та запах речовин, що видаляються під час пріння вологої трави.

№ 5. Для гасіння палаючих предметів використовується цупка ковдра, тому що вона запобігає доступу повітря. За допомогою піску, піни, вогнегасників або спеціальних азбестових ковдр тушать пожежу.

№ 6.

1. Об’єм кімнати 20 м2 – 2,5 м = 50 м3

2. Вміст кисню у повітрі 21%. В кімнаті об’ємом 50 м3 кисню 10,5 м3.

3. 1 м3 = 1000 л, 10,5 м3 = 10,5 – 103 л

4. Один літр кисню важить 1,43 г, а 10,5 – 103 л – 10,5 – 103 – 1,43 = 15,015 – 103 г або 15,015 кг.

Відповідь: 15,015 кг.

№ 7. На повітрі горіння відбувається повільніше, ніж у чистому кисні, тому що у складі повітря знаходиться 21% кисню.

№ 8. Тліючі вуглинки багаття спалахують яскравим полум’ям, якщо на них сильно подути, тому що до них потрапляє кисень, який підтримує горіння.

№ 9. а) повільне окиснення; б) повільне окиснення; в) дихання насіння; г) гниття органічних речовин у грунті.

№ 10. Не можна використовувати термін “молекула повітря, тому що повітря – це суміш газів, яка складається з складових компонентів.

№ 11.

Склад повітря

Функції

Кисень

– забезпечує дихання організмів

– підтримує процеси окиснення речовин в клітинах

Азот

– входить до складу білків

– поглинається нітрогенфіксуючими бактеріями

Вуглекислий газ

– використовується при фотосинтезі

Аргон

– інертний газ

Водяна пара

– забезпечує теплорегуляцію атмосфери

№ 4. Реакції, в результаті яких з двох чи більше речовин утворюється одна речовина, називають реакціями сполучення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Горіння й окиснення речовин на повітрі - ГДЗ з Хімії