Тематичне оцінювання № 3. Прості речовини неметали й метали. Кисень

ТЕМА 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ

Урок 6. Тематичне оцінювання № 3. Прості речовини неметали й метали. Кисень

Варіант I

1. Відносна молекулярна маса кисню дорівнює:

А) 16;

Б) 8;

В) 32;

Г) 48.

2. Вміст кисню в повітрі за масою становить:

А) 21 %;

Б) 23 %;

В) 52 %;

Г) 65 %.

3. Кисень першим відкрив:

А) Дж. Прістлі;

Б) К. Шеєле;

В) Мао-Хоа;

Г) А. Лавуазьє.

4. Мова йде про Оксиген, коли кажуть:

А) риби дихають;

Б) входить до складу води;

В) людина дихає;

Г) утворюється під час розкладу гідроген пероксиду.

5. Формула кисню:

А) O3;

Б) O;

В) O2;

Г) On.

6. У лабораторії кисень здобувають під час:

А) взаємодії складних сполук;

Б) зрідження повітря;

В) розкладання оксигеновмісних сполук;

Г) взаємодії простих сполук.

7. Кисень здобувають розкладом калій перманганату, формула якого:

А) K2MnO4;

Б) MnO2;

В) KNO3;

Г) KMnO4.

8. Процес горіння в разі збільшення кількості кисню:

А) посилюється;

Б) уповільнюється;

В) припиняється;

Г) не змінюється.

9. За стандартних умов кисень має такі властивості:

А) малорозчинний у воді;

Б) рухлива блакитна рідина;

В) газ без запаху, кольору;

Г) легший за повітря.

10. До зниження вмісту кисню в повітрі призводить:

А) вирубка лісових масивів;

Б) спалювання палива;

В) фотосинтез;

Г) збільшення кількості водоростей у Світовому океані.

11. Вкажіть групу речовин, у якій є лише оксиди:

А) CaO, CO2, PH3;

Б) Fe3O4, P2O5, CO2;

В) NH3, H2S, SO2.

12. Встановіть відповідність між застосуванням кисню та властивостями, які його зумовлюють:

1) Зварювання металів а) Підтримує дихання

2) Кисневі подушки б) Підтримує горіння

3) Кисневі маски в) Процес супроводжується досягненням високої температури

4) Додають у повітря в доменних печах

13. Хімічні реакції, під час яких з однієї речовини утворюються дві або більше нових речовин, називаються реакціями ______________________.

14. Значення коефіцієнтів у рівнянні K + O2 Тематичне оцінювання № 3. Прості речовини неметали й метали. Кисень K2O:

А) 2, 1, 1;

Б) 1, 1, 2;

В) 4, 1, 2;

Г) 4, 2, 2.

15. Назвіть умови виникнення горіння.

16. Складіть формули трьох оксидів і дайте їм назви.

17. Яка масова частка Оксигену в P2O3?

18. Складіть два рівняння реакції добування кисню.

19. В якій речовині масова частка Оксигену більша – в Al2O3 чи BaO?

20. Допишіть рівняння реакцій:

А) P + O2 Тематичне оцінювання № 3. Прості речовини неметали й метали. Кисень

Б) C2H2 + O2 Тематичне оцінювання № 3. Прості речовини неметали й метали. Кисень

В) Ca + O2 Тематичне оцінювання № 3. Прості речовини неметали й метали. Кисень

Варіант II

1. Відносна атомна маса Оксигену дорівнює:

А) 30;

Б) 32;

В) 16;

Г) 48.

2. Вміст кисню в повітрі за об’ємом становить:

А) 65 %;

Б) 52 %;

В) 24 %;

Г) 21 %.

3. Першим дослідив властивості кисню:

А) К. Шеєлє;

Б) А. Лавуазьє;

В) Мао-Хоа;

Г) Дж. Прістлі.

4. Валентність Оксигену дорівнює:

А) I;

Б) III;

В) II;

Г) VI.

5. Коли мова йде про Оксиген як хімічний елемент?

А) Переносить гемоглобін крові;

Б) входить до складу цукру;

В) входить до складу повітря;

Г) дихають тварини.

6. Горіння палива супроводжується:

А) поглинанням тепла;

Б) виділенням тепла;

В) поглинанням світла;

Г) виділенням кисню.

7. У промисловості кисень одержують шляхом:

А) взаємодії складних сполук;

Б) зрідження повітря;

В) розкладання оксигеновмісних сполук;

Г) взаємодії простих речовин.

8. Щоб зібрати кисень у пробірку, її тримають:

А) униз дном;

Б) догори дном;

В) під кутом 45° догори дном;

Г) горизонтально.

9. За стандартних умов кисень має такі властивості:

А) важчий за повітря;

Б) не розчиняється у воді;

В) синя тверда речовина;

Г) газ.

10. До збільшення вмісту кисню в повітрі призводить:

А) гниття рослин;

Б) фотосинтез;

В) процес дихання;

Г) фотохімічний розклад води у вищих шарах атмосфери.

11. Вкажіть групу речовин, у якій є лише оксиди:

А) CaS, SO2, NH3;

Б) N2O5, ZnO, AlCl3;

В) Cr2O3, K2O, MnO2.

12. Встановіть відповідність між застосуванням кисню та властивостями, які його зумовлюють:

1) Кисневі подушки а) Підтримує дихання

2) Зварювання металів б) Підтримує горіння

3) Кисневі маски в) Процес супроводжується досягненням високої температури

13. Хімічна реакція, під час якої відбувається окиснення речовини з виділенням теплоти та світла, називається _____________________________.

14. Значення коефіцієнтів у рівнянні P + O2 = P2O3:

А) 4, 3, 1;

Б) 2, 1, 2;

В) 4, 1, 2;

Г) 4, 3, 2.

15. Назвіть умови припинення горіння.

16. Складіть формули трьох оксидів неметалів і дайте їм назви.

17. Яка масова частка Оксигену у Fe2O3 ?

18. Складіть два рівняння взаємодії кисню з металами.

19. В якій речовині масова частка Оксигену більша – у SO2 чи SiO2?

20. Допишіть рівняння реакцій:

А) S + O2 Тематичне оцінювання № 3. Прості речовини неметали й метали. Кисень

Б) C2H6 + O2 Тематичне оцінювання № 3. Прості речовини неметали й метали. Кисень

В) Mg + O2 Тематичне оцінювання № 3. Прості речовини неметали й метали. Кисень

Варіант III

1. Відносна молекулярна маса озону O3 дорівнює:

А) 16;

Б) 8;

В) 32;

Г) 48.

2. Речовина, яка змінює швидкість хімічної реакції, але не входить до складу її продуктів, називається:

А) каталізатор;

Б) реагент;

В) флогістон.

3. Вміст Оксигену в організмі становить:

А) 65 %;

Б) 52 %;

В) 24 %;

Г) 21 %.

4. Мова йде про кисень, коли кажуть:

А) входить до складу повітря;

Б) входить до складу чадного газу;

В) входить до складу води;

Г) входить до складу людського організму.

5. Кисень добувають розкладом гідроген пероксиду, формула якого:

А) H2O;

Б) H2O2;

В) K2O;

Г) HCl.

6. Властивість кисню, на якій грунтується збирання його методом витіснення води:

А) малорозчинний у воді;

Б) важчий за повітря;

В) безбарвний газ.

7. У лабораторії кисень добувають шляхом:

А) зрідження повітря;

Б) розкладання калій перманганату;

В) взаємодії складних сполук;

Г) розкладання води електричним струмом.

8. Процес горіння в разі зменшення кількості кисню:

А) не змінюється;

Б) посилюється;

В) уповільнюється.

9. За стандартних умов кисень має такі властивості:

А) добре розчиняється у воді;

Б) безбарвний газ;

В) газ без запаху, кольору;

Г) легший за повітря.

10. До зниження вмісту кисню в повітрі призводить:

А) насадження лісових масивів;

Б) фотосинтез;

В) збільшення населення планети;

Г) робота автотранспорту.

11. Вкажіть групу речовин, у якій є лише оксиди металів:

А) CaO, CO2, PH3;

Б) Fe3O4, Na2O, CaO;

В) N2O, H2O, SO2.

12. Встановіть відповідність між застосуванням кисню та властивостями, які його зумовлюють:

1) Кисневі маски а) Процес супроводжується досягненням високої температури

2) Розрізання металу б) Підтримує дихання

3) Додають у повітря в доменних печах в) Підтримує горіння

13. Хімічні реакції, під час яких з кількох речовин утворюється одна речовина, називаються реакціями ___________________________.

14. Значення коефіцієнтів у рівнянні SO2 + O2 = SO3:

А) 2, 1, 1;

Б) 2, 1, 2;

В) 4, 1, 2;

Г) 4, 2, 2.

15. Складіть схему колообігу Оксигену в природі.

16. Складіть формули трьох оксидів металів і дайте їм назви.

17. Яка масова частка Оксигену в CrO3 ?

18. Складіть два рівняння взаємодії кисню з неметалами.

19. В якій речовині масова частка Оксигену більша – у K2O чи CuO?

20. Допишіть рівняння реакцій:

А) C + O2 Тематичне оцінювання № 3. Прості речовини неметали й метали. Кисень

Б) CS2 + O2 Тематичне оцінювання № 3. Прості речовини неметали й метали. Кисень

В) Al + O2 Тематичне оцінювання № 3. Прості речовини неметали й метали. Кисень

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тематичне оцінювання № 3. Прості речовини неметали й метали. Кисень - Плани-конспекти уроків по хімії