Ступінь окиснення

Тема 4

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 61

Тема. Ступінь окиснення

Цілі уроку: сформувати уявлення про ступінь окиснення, розділити поняття “валентність” і “ступінь окиснення”; формувати навички визначення ступеня окиснення в сполуках за формулами, а також за будовою атомів, що утворюють ці сполуки.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Форми роботи: розповідь учителя, тренувальні вправи, індивідуальна робота за картками.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва,

картка-інструкція з визначення ступенів окиснення.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

Біля дошки троє учнів виконують завдання, одночасно клас працює в зошитах.

Завдання. Визначте вид хімічного зв’язку, тип кристалічних граток у молекулах. Покажіть, до якого атома зміщатимуться електрони в молекулах: НСl, NaCl, Сl2.

Після виконання завдання разом із класом аналізуємо відповіді учнів, показуємо, що у випадку гідроген хлориду спільна електронна пара зміщається до більш електронегативного атома Хлору. Умовно атом Гідрогену віддає один

електрон, а атом Хлору його приєднує. Тому молекула полярна.

У молекулі натрій хлориду атом Натрію віддає атому Хлору один електрон, у результаті чого вони перетворюються на заряджені частинки – іони, які притягуються один до одного:

Ступінь окиснення

В обох випадках ми говоримо про перерозподіл електронів усередині молекули.

III. Вивчення нового матеріалу

Для характеристики атомів хімічних елементів у сполуках з іонним і ковалентним полярним зв’язком використовують поняття ступеня окиснення.

Ступінь окиснення – це умовний заряд, який отримали б атоми в сполуках у результаті обміну електронами в процесі утворення хімічного зв’язку.

Ступінь окиснення може дорівнювати нулю або виражатися цілим додатним або від’ємним числом.

Ступінь окиснення можна розрахувати виходячи з будови атома певного хімічного елемента або за формулою хімічної речовини.

Розглянемо будову атома Флуору. Зовнішній рівень незавершений. На зовнішньому рівні сім електронів, один неспарений. В атома Флуору найвища електронегативність. Він може лише приєднувати електрони. Отже, після приєднання одного електрона ступінь окиснення Флуору дорівнюватиме -1.

Аналогічно розглядаємо будову атома Оксигену. Характерний ступінь окиснення Оксигену з менш електронегативними елементами дорівнює -2. У сполуці з Флуором він дорівнює +2 (OF2).

Розглянемо деякі правила розрахунку ступенів окиснення. (Учні одержують картку-інструкцію.)

1) Сума ступенів окиснення всіх атомів у молекулі дорівнює нулю.

2) Ступінь окиснення атомів простої речовини дорівнює нулю.

3) Ступінь окиснення атома Флуору в сполуках дорівнює -1.

4) Характерний ступінь окиснення атома Оксигену в складних речовинах дорівнює -2 (винятки OF2, Н2О2).

5) Ступінь окиснення атома Гідрогену в складних речовинах дорівнює + 1 (винятки – гідриди металів, -1).

6) Ступінь окиснення металів у сполуках завжди додатний.

Згадуємо будову атомів елементів I-III періодів (за схемою).

Легко можна помітити, що в металів І групи головної підгрупи ступінь окиснення за кількістю електронів на зовнішньому рівні дорівнює +1. Для металів головної підгрупи другої групи ступінь окиснення дорівнює +2, для металів третьої групи головної підгрупи дорівнює +3.

7) Сума ступенів окиснення атомів у складних іонах дорівнює заряду іона.

IV. Керована практика

Розглянемо ці положення на конкретних прикладах.

Ступінь окиснення

Завдання 1. Учні по ланцюжку біля дошки розраховують ступінь окиснення атомів у записаних на дошці формулах речовин:

СO2, СН4, NH3, N2O5, H2S.

Завдання 2. Індивідуальна робота учнів за картками з визначення ступенів окиснення атомів у речовинах:

Na2O, Сl2O7, NO2, CuO, АlСl3, H2SO4, NaOH, KNO3.

Учитель контролює індивідуальну роботу учнів, коригує помилки, індивідуально консультує учнів.

Потім по ланцюжку учні записують відповіді з метою перевірки, вносять виправлення, за необхідності вчитель ще раз пояснює правила визначення ступенів окиснення на конкретних прикладах.

V. Підбиття підсумків уроку

Учитель обговорює з учнями такі питання:

1. Чому в простих речовинах в атомів ступінь окиснення – нуль?

2. Який знак має ступінь окиснення атома, що притягує електрони?

3. Чому атоми металів виявляють у сполуках лише додатні ступені окиснення?

4. Як визначається ступінь окиснення атомів у складних сполуках?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати вправи до нього.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ступінь окиснення - Плани-конспекти уроків по хімії