Інвестор

Інвестор у сфері цінних паперів – одна з категорій учасників ринку цінних паперів. Іншими учасниками цього ринку є емітенти, посередники, інститути – регулятори органи державного регулювання. І. можуть бути фізичні і юридичні особи. Якщо І. є громадяни (фізичні особи), вживають термін “індивідуальні І.”; якщо І. є юридичні особи, вживають термін “інституційні І.” І. стають власниками цінних паперів на різних підставах: шляхом купівлі – продажу, міни, безоплатного одержання, дарування тощо. Спосіб оплати вартості цінних паперів, що купуються, залежить від виду їх. Так, акції І. може придбати за рахунок майна, майнових прав, грошових коштів, інших цінних паперів. Вартість облігацій внутрішньої загальнодержавної і місцевої позики, облігацій підприємств, казначейських зобов’язань, ощадних сертифікатів І. повинні сплачу вати в грошовій формі. І. є невід’ємним елементом системи ринку цінних паперів. Без його участі ринок цінних паперів неможливий. З другого боку, фізична або юридична особа не може стати І., якщо емітент не випускає цінні папери. Отже, поняття “емітент” і “інвестор” нерозривно пов’язані між собою: існування одного передбачає існування другого.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Інвестор - Довідник з правознавства