IОННІ КРИСТАЛИ

Хімія – універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

IОННІ КРИСТАЛИ

Іонною будовою володіє більшість сполук металів із неметалами. У вузлах іонної кристалічної гратки можуть знаходитися не тільки прості, але і складні iони, що мають у своїй будові декілька атомів. Наприклад, кристал гідроксиду натрію NаОН складається з іонів Na+ і гідроксид-iонів ОН-.

Іонними сполуками є більшість солей. Їх кристали побудовані з позитивно заряджених іонів металів і негативно заряджених кислотних залишків.


IОННІ КРИСТАЛИ - Довідник з хімії