Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та іонні кристали

Тема 4

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 59

Тема. Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та іонні кристали

Цілі уроку: показати взаємозв’язок між будовою речовин та їх фізичними властивостями на підставі знань про типи хімічних зв’язків у неорганічних речовинах; ознайомити учнів з типами кристалічних граток (атомною, молекулярною, іонною, металевою); сформувати вміння характеризувати фізичні властивості речовин за типом кристалічних граток і видом хімічного зв’язку.

Тип уроку: засвоєння знань, умінь і

навичок.

Форми роботи: фронтальна бесіда, демонстраційний експеримент, тренувальні вправи.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, моделі кристалічних граток (натрій хлорид, алмаз, графіт, карбон(ІУ) оксид, залізо).

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, мотивація навчальної діяльності

Фронтальна бесіда

1. Який вид хімічного зв’язку називається ковалентним?

2. Який вид хімічного зв’язку називається іонним?

3. Які частинки називаються іонами? Як вони утворюються?

4. Наведіть приклади речовин з ковалентним полярним, ковалентним

неполярним, іонним зв’язком. (Учні зачитують із підготовлених удома описів речовини з різними видами хімічного зв’язку і записують на дошці.)

Учитель узагальнює наведені учнями відомості: між будовою речовин, їх фізичними й хімічними властивостями існує тісний взаємозв’язок.

III. Засвоєння нових знань, умінь і навичок

Демонстрація 15. Моделі кристалічних граток різних типів

Розглядаємо моделі кристалічних граток натрій хлориду, алмазу, графіту, карбон(ІV) оксиду.

По черзі на підставі попередніх знань учні описують властивості кожної речовини.

Натрій хлорид – твердий, кристалічний, тугоплавкий, добре розчинний у воді. Хімічний зв’язок – іонний, у вузлах кристалічних граток знаходяться іони Натрію і Хлору, які утримуються силами кулонівського притягання. Такий тип кристалічних граток називається іонний.

Алмаз – найтвердіша речовина, тугоплавка, нерозчинна у воді. Тип зв’язку – ковалентний неполярний, найміцніший. У вузлах кристалічних граток знаходяться атоми Карбону, зв’язані між собою ковалентним полярним зв’язком. Такі кристалічні гратки називаються атомними.

Карбон(ІV) оксид – за нормальних умов газ, низькі температури плавлення й кипіння, розчинний у воді. У твердому стані у вузлах кристалічних граток знаходяться молекули вуглекислого газу. Зв’язок між вузлами кристалічних граток – міжмолекулярна взаємодія. Такі кристалічні гратки називаються молекулярними.

Залізо – електропровідність, металевий блиск, високі температури кипіння і плавлення, нерозчинне у воді. У вузлах кристалічних граток знаходяться атоми та іони Феруму, а між вузлами граток рухаються вільні електрони. Такий тип граток називається металевим.

IV. Закріплення нового матеріалу

1. Які сили утримують атоми, молекули, іони в кристалах?

2. Учні на підставі отриманих знань заповнюють таблицю.

Тип кристалічних граток

Характеристика

Загальна схема

Приклади речовин

Фізичні властивості

Молекулярний

У вузлах кристалічних граток знаходяться полярні або неполярні молекули, зв’язані між собою слабкими силами електростатичного притягання

Вода, амоніак, більшість органічних сполук

Невисокі температури плавлення й кипіння, нетверді, діелектрики, розчинні (з полярним типом зв’язку) і нерозчинні (з неполярним типом зв’язку)

Атомний

У вузлах атомних граток розміщені атоми, зв’язані між собою спільними електронними парами

Алмаз

Високі температури плавлення й кипіння, тверді, крихкі, діелектрики або напівпровідники, нерозчинні

Йонний

У вузлах іонних граток почергово розташовані позитивно й негативно заряджені іони

Більшість солей, оксидів та основ

Високі температури плавлення, кипіння, тверді, крихкі, діелектрики, у водних розчинах або розплавах – провідники, розчинні

Металевий

У вузлах металевих граток поряд з нейтральними атомами розміщаються позитивно заряджені іони металів

Метали, сплави

Різні температури плавлення й кипіння, переважно високі, тверді, пластичні, провідники, нерозчинні у воді

3. Самостійна робота

На підставі таблиці учні самостійно складають і заповнюють таблицю.

Речовина

Вид хімічного зв’язку

Тип кристалічних Граток

Структурні частинки

Сили взаємодії

Фізичні властивості

NaCl

Н2О

N2

Cu

V. Підбиття підсумків

1. Що нового ви дізналися на уроці про будову речовин?

2. З якими типами кристалічних граток ми познайомилися на уроці?

3. Чим зумовлений той чи інший тип кристалічних граток речовини у твердому агрегатному стані?

4. Як називаються речовини, які не мають кристалічних граток?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати завдання до нього, повторити види хімічного зв’язку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та іонні кристали - Плани-конспекти уроків по хімії