Кількісні показники

Кількісні показники – статистичні величини, які в натуральних, вартісних та ін. показниках відображають здебільшого кількісні параметри соціально-економічних явищ і процесів. Розрізняють: індивідуальні, групові й загальні К. п. Виділяють показники чисельної сукупності (кількість підприємств, населення) і обсягу (кількість виробленої продукції тощо). Повніша характеристика явищ і процесів потребує поєднання двох і більше кількісних показників: випуск електродвигунів характеризується їх кількістю (штуками) і сумарною потужністю (у кВт). Іноді використовують комбіновані одиниці вимірювання, наприклад, добуток величин різної розмірності – вантажооборот транспорту в тонно-кілометрах. Розрізняють К. п. натуральні, трудові, вартісні, умовно-натуральні (перерахунок натурального палива в умовне за калорійним еквівалентом).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кількісні показники - Економічний словник