ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

Морфологія. Орфографія. Дієприслівник
& 22. ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

Мово ненина, батьківська мово,

Що здолала найтяжчі віки,

Що засяяла так веселково,

Перелившись в пісенні рядки!

М. Карпенко

ПАМ’ЯТАЙМО

Дієприслівник – це незмінна особлива форма дієслова, яка означає додаткову дію і пояснює головне дієслово. Наприклад: Легкі хвилі набігали на камінь, утворюючи навколо нього мереживо піни (О. Донченко). У цьому реченні дієприслівник утворюючи виражає додаткову дію до основного дієслова

набігали і пояснює його. Дієприслівник відповідає на питання що роблячи? що робивши? що зробивши? Синтаксична роль у реченні – обставина або другорядний присудок.

171. І. Уважно прочитайте текст. Поясніть його назву. Продовжте висловлювання: спільними ознаками дієприкметника й дієприслівника є…

СЛОВА З ПРИМХЛИВОЮ ВДАЧЕЮ

Є слова з примхливою вдачею. їх зараховують то до однієї частини мови, то до іншої. Здається, що вони й самі іноді сумніваються: хто ж вони? Це дієприкметники і дієприслівники. Навіть у назвах просвічується їх цікава природа.

Дієприслівники, безперечно, якоюсь мірою подібні до дієприкметників,

бо поєднують у собі ознаки двох частин мови. Проте вони вирізняються своєю незмінністю. Дієслівні й прислівникові особливості дієприслівника творять неповторний граматичний сплав. Порівняно з дієприкметником, дієслівні прикмети представлено в ньому незначною мірою. Значення дії до того ж послаблене обставинним значенням. Дієприслівник просякнуто також прислівниковими ознаками: морфологічною незмінністю, прислівниковими значеннями і обставинною синтаксичною функцією (За І. Вихованцем).

ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

II. Пригадайте дієприкметникові ознаки та поясніть, чим ця особлива форма дієслова відрізняється від дієприслівника.

172. І. Спишіть речення. Виділіть дієприслівники. Зверніть увагу на розділові знаки в реченнях.

1. Степ яскраво зеленів і вдалині злегенька парував, а в надзвичайно чистому і ще вологому повітрі якось особливо жваво літали ластівки, різко спускаючись над калюжами, креслячи своїми білими черевцями уже встояну воду (С. Бабаєвський). 2. Він ішов, не помічаючи під ногами калюж (Петро Панч). 3. Лежачи навзнак у траві, він жадібно пив терпкувате вранішнє повітря. 4. Там і тут у повітрі плавали соколи, плавно описуючи красиві кола, подовгу спиняючись на одному місці і, тріпочучи крилами, пильно роздивлялись в гущавині трави здобич (Н. Рибак). 5, Біля ніг шпорталися кури і сокотали, вимагаючи їжу (М. Коцюбинський).

ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

ПАМ’ЯТАЙМО

Дієслівні і прислівникові ознаки дієприслівника

Дієслівні ознаки

Прислівникові ознаки

Вид

Стан

Перехідність

Незмінність

Синтаксична роль – обставина

Читаючи – прочитавши, виносячи – принісши

Мити – миючи, вмиватися – вмиваючись

Писати твір – пишучи твір, правильно відповідати – правильно відповідаючи

Спитавши – відсутність закінчення

Не спитавши броду, не лізь у воду (Нар. тв.). Не спитавши броду – обставина умови

173. Випишіть дієприслівники. Визначте дієслівні та прислівникові ознаки.

Біжить перед очима до далекого обрію хвильний степ. Кружляють над степом орли, виглядаючи здобич. Розсікаючи дужими грудьми навпіл густу зарость трави, прокладаючи собі дорогу, обережно виходить на здобич вовк. Насторожено спиняється, вловивши якийсь йому тільки одному підозрілий шум. І вмить стрімголов зривається з місця, зникаючи в гущині. Потім, важко дихаючи, зчинивши якийсь безладний хлюскіт, проскакує тур. А згодом, приминаючи до землі траву, прокочується дикий кабан (Н. Рибак).

ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

ПАМ’ЯТАЙМО

Як і прислівники, дієприслівники – незмінні частини мови. Виступаючи в реченні як залежні слова, вони поєднуються з пояснюваними словами способом прилягання; найчастіше вживаються в ролі обставин.

Наприклад: “Стояли вони мовчазні, вдивляючись у далеке минуле своє і своїх батьків і линучи думкою в майбутнє” (О. Довженко). У цьому реченні дієприслівники вдивляючись і линучи – обставина способу дії. У реченні “Пронизливо і пристрасно кричали чайки, стрічаючи день” (О. Донченко) – стрічаючи день – обставина причини. У реченні “Сонце щойно зійшло, швидко підіймаючись над лісом” (О. Гончар) слова швидко підіймаючись над лісом, виступають як обставина часу.

174. І. Виразно прочитайте текст. Назвіть малюнок рядками з тексту. Знайдіть повну версію наведеної колядки. Виконайте її перед класом.

“СІЙСЯ, РОДИСЯ, ЖИТО, ПШЕНИЦЯ…”

Вранці, після Нового року, колядники, знявши свою чудернацьку одежу, знову бігли від хати до хати. Кожен з них ніс мішечок, у якому були пшеничні зерна. Вони сіяли зерна по хатах, примовляючи:

Сійся, родися, жито, пшениця,

Жито, пшениця, всяка пашниця.

Коноплі по стелю, льон по коліна,

Щоб у вас, хрещених,

Голівка не боліла.

Оскільки і зерно, і слова були чарівними, кімната відразу ставала широким полем. На ньому сходила зелена пшениця, починали співати пташки, розцвітати волошки й польові маки. Надворі гула хуртовина, а маленькі колядники, приносячи до кожної хати жменьку веселої весни, дарували людям радість (3і зб. “Ой радуйся, земле!”).

ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

II. Випишіть речення з дієприслівниками. Виділіть їх як члени речення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА - Українська мова