Показники економічні

Показники економічні – абсолютні та відносні величини, які використовуються для кількісної та частково якісної характеристики економічних явищ і процесів. Абсолютні величини – кількісний вираз статистичних показників, які безпосередньо характеризують розміри соціально-економічних явищ, їх ознаки в одиницях виміру площі, маси, ваги, у грошових одиницях тощо. П. е. повинні об’єктивно відображати розвиток явищ і процесів, бути співставлюваними в часі і за територією. Важливо, щоб їх можна було зводити або у крупніші (агрегатні) показники,

або у менші (дизагрегатні). До складу П. е. входять статистичні, аналітичні, планові та інші показники. З їх допомогою визначається структура національного багатства, національного доходу, використання засобів виробництва, платоспроможний попит населення та інше. Для міжнародних співставлень необхідно, щоб показники різних країн були співставними. Так, починаючи з 1987 p., Держкомстат колишнього СРСР став використовувати показник ” валового національного продукту” за методологією ООН, який нині використовує і Україна. Серед П. е. особливу роль відіграють показники якості, які характеризують ступінь здатності товарів та послуг задовольняти певні потреби людей, ефективність виробництва і використання продукції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Показники економічні - Економічний словник