Кліматичні пояси і основні типи клімату Землі

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 2. Атмосфера

§ 43. Кліматичні пояси і основні типи клімату Землі

Пригадайте

Помірних і полярних широтах? (Див. § 40.)

Які типи погоди переважають в екваторіальних, тропічних, помірних і полярних широтах? (Див. 40)

Розмаїття кліматів Землі. На земній кулі є багато типів клімату, які відрізняються умовами формування та показниками. Тип клімату – це сукупність кліматичних показників для певної території. Показниками клімату є середня річна температура повітря, річна амплітуда коливання температури,

кількість і час випадання опадів, панівні вітри.

Кліматичні пояси і основні типи клімату Землі

Мал. 123. Кліматичні пояси Землі

Виділяють 13 кліматичних поясів, які майже симетрично змінюються щодо екватора (мал. 123). Сім поясів є основними, як-от: екваторіальний, два тропічні, два помірні, два полярні. А ще шість – це перехідні, які утворюються внаслідок переміщення повітряних мас за сезонами (до їхньої назви додають префікс “суб”). Це субполярні, субтропічні та субекваторіальні кліматичні пояси – по одному в кожній півкулі (відшукайте їх на карті). За назвою основних і перехідних кліматичних поясів називають типи

клімату Землі.

Полярні кліматичні пояси вирізняються суворими кліматичними умовами. Тут тривала і люта зима в умовах полярної ночі та дуже коротке і прохолодне літо. Упродовж усього року переважають від’ємні температури, середні температури найтеплішого місяця не перевищують +5 °С, кількість опадів незначна (мал. 123, 124).

Помірні пояси своєю назвою ніби вказують на помірність тут кліматичних умов (мал. 123, 125). Але це не зовсім так. Для них характерні значні сезонні зміни температури та опадів. У цих поясах, особливо в північному, виділяють кілька різновидів клімату, зокрема морський, континентальний, різкоконтинентальний та мусонний, що пов’язано з розташуванням території на узбережжі чи всередині материка.

У тропічних поясах панує тропічне повітря (мал. 123, 126). Над материками воно сухе і гаряче, тому температура повітря впродовж року дуже висока, у середньому становить +24 … +27 °С. Кількість сонячних, безхмарних днів тут понад 200, що пояснюється пануванням антициклону. Опадів надзвичайно мало (до200 мм на рік). Вони не регулярні за сезонами і навіть з року в рік. Над океанами тропічний клімат також вирізняється високою температурою (+20…+26 °С). Але опади випадають рівномірно і становлять майже 2000 мм на рік. У тропічному поясі Північної півкулі є і мусонний тип клімату, для якого характерні літні опади.

Кліматичні пояси і основні типи клімату Землі

Мал. 124. Полярний тип клімату

Кліматичні пояси і основні типи клімату Землі

Мал. 125. Помірний тип клімату

В екваторіальному поясі сформувався один тип клімату – екваторіальний (мал. 127). Цей клімат вирізняється високими додатними температурами повітря протягом усього року (+24 … +28 °С), незначними коливаннями температури, рясними опадами (20003000 мм на рік), які розподіляються рівномірно упродовж року.

До різноманітних кліматичних умов пристосувалися живі організми – рослини і тварини. Найбільш заселеними є області з екваторіальним і субекваторіальним типом клімату, а найменше заселені – арктичні та антарктичні пояси.

Кліматичні пояси і основні типи клімату Землі

Мал. 126. Тропічний тип клімату

Кліматичні пояси і основні типи клімату Землі

Мал. 127. Екваторіальний тип клімату

Запитання і завдання для самоперевірки

Порівняйте кліматичні умови у містах Києві та Парижі, користуючись кліматичними картами. Поясніть відмінності. Складіть опис одного з типів клімату (за власним вибором). Скільки на Землі основних типів клімату? Назвіть їх.

Що таке тип клімату? Перелічіть основні показники клімату.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кліматичні пояси і основні типи клімату Землі - Географія