Теплові пояси Землі

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА
&8. Теплові пояси Землі

Пригадай! Як змінюється висота Сонця на небосхилі в різні пори року? Яке значення має Сонце для життя рослин і тварин?

Поміркуйте! Які сонячні промені більше нагрівають земну поверхню – ті, що падають прямовисно (мал. 15 а), чи ті, що косо (мал. 15 б)? Де вони тривалий час падають більш прямовисно – на екваторі чи біля полюсів (мал. 15 е)? Як впливає на різноманітність рослинного і тваринного світу певної території отримана нею кількість тепла?

Теплові пояси Землі

Мал.

15. Нагрівання поверхні Землі сонячними променями

Земна поверхня отримує неоднакову кількість сонячного тепла від екватора до полюсів, тому умовно її поділяють на широкі смуги – теплові пояси Землі.

У кожній півкулі – три теплові пояси: жаркий (тропічний), помірний і холодний (полярний). Різноманітність рослинного і тваринного світу в кожному тепловому поясі залежить від кількості сонячного світла і тепла, що потрапляє на цю частину земної поверхні.

Жаркий пояс розміщений з обох сторін екватора. Сонячні промені там падають майже весь час прямовисно, і земна поверхня отримує найбільше сонячного світла

й тепла. У цій частині Землі спекотно протягом усього року. Тривалість дня і ночі мало відрізняється. Засушливі періоди, в які випадає небагато опадів, змінюються дощовими – періодами злив. У густих вічнозелених лісах біля екватора безліч різноманітних видів рослин і тварин.

Теплові пояси Землі

Мал. 16. Теплові пояси Землі

Помірні пояси обох півкуль межують із жарким поясом. Сонячні промені там падають на земну поверхню з деяким нахилом і менше її нагрівають. У помірних поясах залежно від пори року на Землю потрапляє різна кількість світла й тепла. У зимову пору холодно, ніч триває довше, ніж день. Улітку тепло, дні довгі, а ночі короткі. Весна й осінь є прохолодними порами року.

У помірних поясах спостерігається наступна закономірність: чим далі від жаркого поясу, тим зима триваліша і холодніша; чим ближче – тим триваліше й тепліше літо.

Рослинний і тваринний світ у помірному тепловому поясі менш різноманітний, ніж у жаркому.

У холодних поясах, які розміщені поблизу полюсів Землі, Сонце взимку по кілька місяців не з’являється над горизонтом – триває полярна ніч. А влітку Сонце хоча й не заходить місяцями, проте стоїть дуже низько на небосхилі. Тоді триває полярний день.

Сонячні промені в холодних поясах падають на земну поверхню тільки похило і погано її нагрівають. Тому зими там холодні та суворі, а літо коротке і прохолодне. У холодних поясах живуть лише ті організми, які пристосувалися до суворих умов.

Обговоріть! Де на Землі можна отримувати по декілька врожаїв культурних рослин на рік? Чому?

Теплові пояси: жаркий, помірний і холодний.

Перевір свої знання

1. Як змінюється кількість сонячного тепла, що потрапляє на поверхню земної кулі, від екватора до полюсів?

2. На які теплові пояси умовно поділяють поверхню Землі?

3. Чим теплові пояси різняться між собою?

4. У якому тепловому поясі розташована Україна?

5. На думку Наталочки, біля полюсів Землі найхолодніше, тому що там поверхня вкрита товстим шаром снігу і криги. Чи права дівчинка? Поясни, чому.

Підсумуємо разом

Поверхня Землі неоднаково нагрівається й освітлюється Сонцем від екватора до полюсів, тому її умовно поділяють на частини – теплові пояси: жаркий (тропічний), помірний і холодний (полярний). Теплові пояси різняться між собою кількістю сонячного світла й тепла, що потрапляє на земну поверхню, тривалістю дня і ночі, численністю та багатоманітністю видів рослинного і тваринного світу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Теплові пояси Землі - Натурологія