Ринкова вартість банку

Ринкова вартість банку – ціна, за якою може бути проданий банк за умов конкуренції і наявності необхідної інформації. Основними елементами, які формують Р. в. б., є: 1) фінансовий капітал; 2) інтелектуальний капітал (система знань працівників банку, навички та досвід, здатність банку своєчасно реагувати на зміни ринкової кон’юнктури, в т. ч. досвід управління банком); організаційний капітал (інфраструктура банку і досвід його організації щодо виробництва та постачання на ринок товарів і послуг); інноваційний капітал (здатність банку до впровадження

інновацій, розвитку невикористаного потенціалу та ін.); ринковий капітал (здатність працівників банку раціонально взаємодіяти з клієнтами, партнерами, органами влади). Інтелектуальну власність банку також можна розглядати як частину нематеріальних активів, яка на поверхні виявляється у праці на результати інтелектуальної діяльності); 3) капітал динамічних здібностей (позитивні зміни кількісно-якісних характеристик діяльності банку, а також управління ризиками). Така динамічність забезпечується здатністю банку оперативно створювати нові продукти, надавати нові послуги, розширювати свій вплив на вже діючому
ринку або завойовувати його нові сегменти; 4) капітал надійності (стабільність клієнтів банку, місця на ринку послуг, отримання прибутків тощо). Р. в. б. значною мірою залежить від існування сталих і ефективних комунікаційних зв’язків. За оцінками науковців, на Р. в. б. на 50-90% впливає вартість інтелектуальної власності та управління знаннями, тоді як вплив фінансового капіталу і фінансового менеджменту коливається від 10 до 50%.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ринкова вартість банку - Економічний словник