Споживчий банківський кредит

Споживчий банківський кредит – кредит, який надається різними видами банків, а також кредитними спілками фізичним особам на придбання товарів, будівництво індивідуального житла і підтримку нерухомості. За термінами погашення С. б. к. поділяється на: 1) кредити на виплату платежу – передбачають погашення кредиту і відсотків за ним щомісячно рівними частинами упродовж 2-5 років під забезпечення гарантій. Такі кредити поділяються на прямі (передбачається укладання договору між банком і позичальниками) та непрямі (кредит від банку отримує

посередник і передає його споживачеві); 2) відновлювані, або револьверні, кредити (надаються банком за єдиним активно-пасивним поточним рахунком у вигляді овердрафту – під забезпечення ощадним вкладом чи цінними паперами або без забезпечення шляхом видачі чекової книжки, а також кредитною карткою), доходи, від яких банки отримують із відсотків, що стягуються з торговельних організацій за оплату відповідних рахунків, а також суми відсотків за кредит і плати за картку; 3) кредити одноразового погашення, за якими погашення боргу і відсотків відбувається одночасно. При наданні С. б. к. проводиться комплексний аналіз кредитоспроможності
фізичних осіб за розробленою бальною системою оцінки їх надійності. Так, у США найвищі бали отримують лікарі – стоматологи, бізнесмени та викладачі вищих навчальних закладів (сім балів), а найнижчі – сільськогосподарські робітники, таксисти та працівники сфери послуг (відповідно 0,0 і 1 бал). Водночас кількість балів залежить від стажу роботи, житлових умов, тривалості проживання у даній місцевості, сімейного стану, заробітку, наявності банківського рахунку тощо. Якщо позичальник у США набирає менше певної суми балів, йому відмовляють у кредиті; якщо набирає бл. ЗО балів – розглядається пропозиція про надання йому кредиту з великим ризиком. Кредити на будівництво та підтримку нерухомості називають кредитами на інвестиційну діяльність. Серед них виокремлюють будівництво житла і капітальний ремонт, купівлю житла, освоєння землі, купівлю споруд та освоєння присадибних ділянок.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Споживчий банківський кредит - Економічний словник