Множення і ділення натуральних чисел. Властивості множення

УРОК 54

Тема. Множення і ділення натуральних чисел. Властивості множення

Мета: перевірити засвоєння знань з теми; перевірити вміння виконувати дії множення і ділення натуральних чисел, розв’язувати рівняння із застосуванням правил (виконання) залежності між компонентами дій множення і ділення, розв’язувати текстові задачі за допомогою арифметичних дій (множення і ділення) і складанням рівняння.

Тип уроку: перевірка і корекція знань, умінь і навичок.

Хід уроку

І. Тематична контрольна робота

Варіант 1

1. Обчисліть:

1) 38 – 2355; 2) 341 – 504; 3) 16 728 : 68; 4) 186 000 : 150.

2. Знайдіть значення виразу: 4704 – 4704 : (46 + 38).

3. Розв’яжіть рівняння: 1) х : 19 = 26; 2) 408 : х = 17; 3) 29х – 11х = 504.

4. Знайдіть значення виразу найзручнішим способом:

1) 4 – 31 – 25;

2) 125 – 328 – 8;

3) 394 – 268 + 394 – 232.

5. З одного міста в протилежних напрямках одночасно вирушили два автомобілі – вантажний і легковий. Вантажний автомобіль рухався зі швидкістю 52 км/год., а легковий – зі швидкістю, в 2 рази більшою. Яка відстань буде між автомобілями через 4 години безперервного руху?

6. Батько в 5 разів важчий за свого маленького сина. Скільки важить батько,

якщо він важчий за сина на 64 кг?

7. Скількома нулями закінчується добуток усіх натуральних чисел від 23 до 50 включно?

Варіант 2

1. Обчисліть: 1) 56 – 4275; 2) 159 – 407; 3) 15 652 : 26; 4) 36 720 000 : 3 400.

2. Знайдіть значення виразу: 3264 – 3264 : (92 – 44).

3. Розв’яжіть рівняння: 1) 252 : х = 14; 2) х : 27 = 13; 3) 13х + 4х = 408.

4. Знайдіть значення виразу найзручнішим способом:

1) 4 – 99 – 25;

2) 50 – 32 – 20;

3) 48 – 53 + 53 – 52.

5. З одного пункту в одному напрямку вирушили одночасно легковий автомобіль і велосипедист. Швидкість велосипедиста – 13 км/год., а автомобіля – у 5 разів більша. Яка відстань буде між ними через 3 години безперервного руху?

6. Син у 4 рази молодший від батька. Скільки років батькові, якщо він старший від сина на 27 років?

7. Скількома нулями закінчується добуток усіх натуральних чисел від 28 до 55 включно?

II. Домашнє завдання

№ 519; 521; 532.

Відповіді та вказівки до розв’язання тематичної контрольної роботи

Варіант 1

1. 1) 89 490; 2) 171 864; 3) 246; 4) 1 240.

2. 4 648.

3. 1) 494; 2) 24; 3) 28.

4. 1) 3 100; 2) 328 000; 3) 19 700.

5. (52 + 52 – 2) – 4 = 624 (км).

6. 16 і 80 кг. Вказівка. Нехай х кг важить син, тоді батько важить (5х) кг. За умовою задачі (5х) кг більше від (х) кг на 64 кг.

Отже: 5х – х = 64; 4х = 64; х = 16.

Тобто син важить 16 кг, а батько 16 – 5 = 80кг.

7. 8 нулів.

Варіант 2

1. 1) 239 400; 2) 64 713; 3) 602; 4) 10 800.

2. 3 196.

3. 1) 18; 2) 351; 3) 24.

4. 1) 9 900; 2) 32 000; 3) 5 300.

5. (5 – 13 – 13) – 3 = 156 (км).

6. 9 років і 36 років. (Розв’язання. Нехай синові х років, тоді батькові 4х років. За умовою задачі 4х більше від х на 27.

Отже, 4х – х = 27, 3х = 27, х = 9. Тобто синові 9 років, а батькові 36 років.

7. 7 нулів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Множення і ділення натуральних чисел. Властивості множення - Плани-конспекти уроків по математиці