Найуживаніші суфікси іменників – Іменник

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Іменник

Найуживаніші суфікси іменників

Основним способом творення іменників є суфіксальний. Суфікси, що беруть участь у творенні іменників, поділяються на 2 групи:

1) ті, що утворюють слова з новим відтінком у значенні (Ліс – лісОК, вода – водИчкА, гніздо – гніздЕчкО, дід – дідИщЕ, пил – пилЮкА);

2) ті, що надають словам нового значення (Шахта – шахтАр, Харків – харків’Янин, високий – височИнА).

Суфікси, що служать для творення іменників із відтінком у значенні, виражають:

А) зменшеність та пестливість:

-к-, – ок: Бджілка, братко, візок;

-иц-, – ець, – ц -: водиця, морозець, озерце

-очк-, – ечк-, – єчок, – ячк-: – ась, – ус-: Вірочка, літечко, краєчок, зіллячко; Івась, бабуся;

-ун-, – оньк-, – еньк-: Дідунь, рибонька, матусенька;

Б) збільшеність або згрубілість:

– ищ-, – иськ-: Вітрище, дівчисько;

-ур – (-юр-): Ціпура, вовцюра;

-уган (-юган), – уг – (-юг-): Дідуган, злодюга;

-юк: Багнюка.

Суфікси, що надають іменникам нового значення, приєднуються як до іменникових основ (Чай – чайнИк, ворота – воротАр), так і до основ інших частин мови: прикметникових (Сміливий – сміливЕць), числівникових (Десять – десятОк), займенникових (Свій – своЯк), дієслівних (Терпіти – терпіНнЯ).

За допомогою суфіксів утворюються різноманітні за значенням групи іменників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Найуживаніші суфікси іменників – Іменник - Довідник з української мови