Твірна основа. Словотвірні суфікси, префікси

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

Твірна основа. Словотвірні суфікси, префікси

Слово, від якого утворилося інше, називається Твірним. Утворене слово є Похідним.

Спільна частина твірного і похідного слів називається твірною основою, а префікси і суфікси, якими похідне слово відрізняється від твірного, називаються словотвірними.

Так, іменник вихователь утворився від дієслова виховати (Вихователь – це людина, яка вміє виховати). Спільною частиною для обох слів є твірна основа Вихова-. Відрізняється похідне слово від твірного суфіксом – тель, отже, цей суфікс є словотвірним, а спосіб творення іменника вихователь – суфіксальний.

Таким чином, щоб визначити, як утворене слово, необхідно виділити Твірну основу і Словотвірний засіб. Твірна основа позначається квадратною дужкою вгоріТвірна основа. Словотвірні суфікси, префікси, а словотвірний префікс чи суфікс – значком суфікса з горизонтальною рискою вгорі Твірна основа. Словотвірні суфікси, префікси

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Твірна основа. Словотвірні суфікси, префікси - Довідник з української мови