Написання префіксів пре-, при-, прі –

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

Написання префіксів Пре-, при-, прі-

1. Префікс Пре – вживається для вираження найвищого ступеня вияву ознаки (його можна замінити прислівником дуже): ПреБагато, ПреКрасно, ПреЧудовий, ПреПоганий.

2. Префікс При – вживається в словах, що означають:

А) наближення: ПрИвезти, ПрИїхати, ПрИтягти, ПриКінцевий;

Б) приєднання: ПриБити, прикріпити, ПриЧепити, ПриШити;

В) частковість дії: ПриСпівувати, ПриСісти, ПриКрити, ПриМружити;

Г) результат дії: ПриБоркати, ПриЗначити, ПриРекти, ПриРучити.

3. Префікс Прі – вживається в 4 словах: ПріЗвище, ПріЗвисько, ПріРва, ПріРвистий. Запам’ятайте правопис слів зі складовими частинами Пре – і При-: ПреЗидент, ПреЗирливість, ПреЙскурант, ПреЛюдія, ПреМ’єр, ПреПарат, ПреСтиж, ПреСтол, ПреТендент, ПреТензія; ПриВілей, ПриНаймні, ПриРодний, ПриСтосування, ПриТаманний, неПриТомний, неПриЧетний.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Написання префіксів пре-, при-, прі – - Довідник з української мови