БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Морфеміка – це розділ науки про мову, що вивчає будову слова.

Слова складаються із найменших значущих частин: Коренів, префіксів, суфіксів і закінчень. Ці частини називаються Морфемами. Отже, будова слова – це морфемний склад слова. Наприклад, у слові Мужній Виділяємо три морфеми – корінь Муж-, суфікс – н – І закінчення – ий; у слові Розмежувати – корінь – меж-, префікс Роз – І суфікси – ува-, – ти.

Кожна морфема має певне значення. Наприклад, у слові кущик корінь Кущ – означає низькорослу

дерев’янисту рослину, гілки якої ростуть майже від кореня, а суфікс – ик має зменшено-пестливий відтінок.

Для різних морфем є свої умовні позначення:

– префікс,

͡ – корінь,

^ – суфікс,

– – закінчення.

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Основною частиною слова є корінь. Перед коренем може бути один або кілька префіксів, а після кореня – один або кілька суфіксів:

Непримиренний, дописати, підскакуватимуть

У змінних словах обов’язково є закінчення:

Жито, у житті, житами; швидкий, швидкого, швидкому; чотири, чотирьох, чотирма; стіл, стола, у столі.

Закінчення в слові

тільки одне. У незмінних словах закінчень не буває.

Уміння бачити будову слова, розуміти значення морфем – обов’язкова умова грамотного письма, тому розділ “Будова слова” тісно пов’язаний із правописом (орфографією) і містить чимало орфографічних правил.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ - Довідник з української мови