Слова з ненаголошеними е, и, правопис яких треба запам’ятати. Перевірка написання слів за словником. Складання розповіді за малюнком і питаннями. Вимова й написання слів крига, крижина, крижинка

Урок 91

Тема. Слова з ненаголошеними е, и, правопис яких треба запам’ятати. Перевірка написання слів за словником.

Складання розповіді за малюнком і питаннями. Вимова й написання слів крига, крижина, крижинка

Мета: вчити правильно визначити, які слова треба перевіряти за орфографічним словником; формувати навичку правильного ним користування; збагачувати активний словниковий запас учнів; вчити складати розповідь за малюнком і питаннями; навчити правильній вимові і написанню слів крига, крижина, крижинка; виховувати любов і повагу

до української поезії, до її авторів, бажання бачити прекрасне у звичайному.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 140)

– Прочитайте речення, які ви склали вдома.

– Поясніть, чому ви вставили саме такі букви.

– Яким правилом користувалися під час виконання цього завдання?

2. Хвилинка чистопису

Г П Т Тарас Григорович Шевченко

– Хто він такий?

– Запишіть цю відповідь. (Т. Г. Шевченко – видатний український поет.)

III. Повідомлення теми й мети уроку

– Сьогодні ми перевірятимемо ненаголошені голосні

е, и наголосом або за допомогою орфографічного словника. Також поговоримо про поезію та її авторів, складемо розповідь за малюнком і питаннями. А ще з’ясуємо значення слів крига, крижина, крижинка та навчимося їх правильно вимовляти й писати.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Бесіда за малюнком (с. 62)

– Ви, звичайно ж, упізнали на малюнку нашого Великого Кобзаря – Т. Г. Шевченка.

Що ви про нього знаєте?

– Пригадайте вірші Тараса Григоровича і скажіть, чому його портрет подано на такому фоні.

2. Опрацювання віршів (вправи 141, 142, 143)

– Прочитайте вірш Богдана Лепкого. Які думки він хотів нам передати? Як ви зрозуміли?

– Випишіть із вірша слова з ненаголошеним [е] в корені, пояснюючи вживання букви е в цих словах.

– Прочитайте вірш Тараса Григоровича, передаючи голосом почуття, з яким поет звертається до вечірньої зорі. Запам’ятайте його.

– Запишіть вірш по пам’яті. Підкресліть букви е, и, що позначають голосні звуки в ненаголошених складах.

– Підкресліть службові слова разом з тими, з якими вони зв’язані. Зачитайте їх. (Над горою, в неволі, з тобою)

– Прочитайте вірш із вправи 143. За якими словами можна визначити пору доби, описану поетом?

– Яке слово близьке за значенням до слова гомоніти?

– Спишіть два останні рядки вірша, вставляючи попущені букви.

– Як перевірити написання слова сичі? А слово ясен?

3. Словникова робота

– Прочитайте словникові слова у рамочці на с. 63.

– Що вони значать? (Крига – це замерзла вода, лід. Крижина і крижинка – частинка криги. Це споріднені слова.)

– А що ще слід запам’ятати? (У корені і під наголосом, і без наголосу пишемо букву и.)

– Прочитайте ще раз ці слова за мною і запам’ятайте їх вимову й написання. Сьогодні нам ці слова знадобляться.

4. Колективна робота з підручником (вправа 145)

– Прочитайте текст і доберіть до нього заголовок. Спишіть.

– У виділених словах позначте наголос і підкресліть букви, що позначають ненаголошений [и]. Знайдіть звертання. (Крижинки)

5. Фізкультхвилинка

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Складання розповіді (вправа 146)

– Розгляньте малюнок і скажіть, яка пора року зображена на ньому. Як ви це визначили? (Зацвіли проліски. З’явилися котики. Почався льодохід.)

– Ще раз уважно погляньте на малюнок і дайте відповіді на питання.

1) Що робиться зі снігом? (Сніг швидко тане.)

2) Як змінилася річка? (На річці почався льодохід.)

– Що таке льодохід? Так буває на початку весни, коли тріскається на шматочки лід і рухається, тобто пливе, по воді. За таким явищем цікаво спостерігати. Крижини з шумом напливають одна на одну, розбиваються, і вже маленькі крижинки пливуть далі.

3) Яке небо? (Небо високе, блакитне з білими хмарками.)

4) Які стоять дерева? (Дерева ще голі, але бруньки вже набубнявіли.)

5) Як стало гріти сонце? (Сонце стало підійматися вище, гріти дужче й довше.)

6) Яка пора року настає? (Настає чарівна весна.)

– А які ще зміни в природі ви помітили навесні? (Прилетіли із вирію пташки. На верболозі з’явилися котики. Зацвіли перші підсніжники.)

– Запишемо три речення зі складеної розповіді. (Сніг швидко тане. Прилетіли із вирію птахи. Настає чарівна весна.)

– Користуючись правилом, перевірте позначення на письмі ненаголошених [е] за правилом.

2. Робота з орфографічним словником. Самооцінка

– Користуючись словником, вставте пропущені букви е, и у словах, записаних на дошці. Спишіть ці слова.

Абр_кос, б_тон, г_рой, д_ректор, кал_ндар, к_піти, к_шеня, кор_дор, л_мон, м_телик, н_діля, пш_ниця, ч_решня.

VI. Підсумок уроку

– Коли необхідно користуватися орфографічним словником?

– Чи треба написання слів крижини, крижинки перевіряти за цим словником? Чому?

– Наведіть приклади слів, правопис яких необхідно або запам’ятати, або з’ясувати за словником.

VII. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 148.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Слова з ненаголошеними е, и, правопис яких треба запам’ятати. Перевірка написання слів за словником. Складання розповіді за малюнком і питаннями. Вимова й написання слів крига, крижина, крижинка - Плани-конспекти уроків по українській мові