НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ

§ 47. НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ

Вправа 497

I. Коли б усе було добре, тому що гарний, але ж це неправда, отож думайте самі, ніби нічого й не сталося, дарма що малий, хоч би й сніг ішов, або ж мовчи, немовбито все зрозуміло, немовби мене знає.

II. Після невеликої сварки хлопчаки знову грали у футбол, ніби нічого й не сталося.

Вправа 498

І. 1. Темінь упала на місто раптово, начебто хто спустив завісу (В. Шевчук). 2. Сьогоднішнє в мені живе з віками, немов різець гартований і камінь (А. Малишко). 3. Треба рано встати, для того щоб рибу впіймати (нар. творчість).

4. Не їстиму, хоч би й припрошували (нар. творчість). 5. Не клади пальця в рот, тому що одкусить (нар. творчість).

В усіх наведених реченнях немає сполучників сурядності.

НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ

НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ

Вправа 502

1. Вечеря коротка, зате (сполучник, можна замінити сполучником проте) ніч довга (нар. творчість). 2. Я люблю тебе, друже, за те, що в очах твоїх море синіє… (В. Сосюра). 3. Ніч колихала так ласкаво, проте (сполучник, можна замінити сполучником але) не спалося ніяк(М. Рильський). 4. Щоб (сполучник, можна замінити сполучником аби) рибу впіймати, треба рано встати. 5. Що б то був за швець,

коли б усім на один копил чоботи шив? (нар. творчість). 6. Якби (сполучник, можна замінити сполучником коли б) я втратив очі, Україно, не зміг би жить, не бачачи лугів… (Д. Павличко). 7. Як би тобі не поталанило, не жди добра у відповідь на зло. 8. Якщо (сполучник, можна замінити сполучником коли) сухий грудень, то й суха весна (нар. творчість).

Вправа 503

І. Спишіть речення, усуваючи риску. Підкресліть сполучники підрядності.

1. Якби не минула зима, не мали б надії на весну (Г. Чубач). 2. Як би часто не кликало небо, не одвикну земним дорожить (Г. Чубач). 3. Друзів у житті не так багато, дбайте, Щоб в житті їх зберегти (Д. Луценко). 4. Присядь. Послухай. Шелестять дощі про те, чого не вимовиш словами (М. Луків). 5. Леся замислилася, Проте заговорила знову (М. Олійник). 6. Місяць, підводячись угору, пірнає в загустілу хмару, так що видніється лише срібний край (М. Стельмах).

II. Поясніть написання е, ну виділених словах.

У слові земним пишеться буква е, тому що слово перевіряємо, змінюючи його так, щоб ненаголошений голосний був наголошеним. Земним – землі. Зберегти пишемо з буквою е, бо буквосполучення – ере – пишемо з буквою е. Шелестять пишемо з буквою е, бо буквосполучення – еле – пишемо з буквою е.

ІІІ. Дорожить, зберегти – дієслова в неозначеній формі.

Вправа 504

1. Я уважно слухаю розповідь, проте майже нічого не розумію.

2. Я уважно слухаю розповідь про те, як один старенький дідусь допоміг Миколці врятувати маленьке кошеня.

3. Як би мені хотілося швидше навчитися водити батьків автомобіль!

4. Якби мені хотілося швидше навчитися водити батьків автомобіль, я б уже давно це зробив.

Вправа 505

I. Цей текст характеризується логічною послідовністю викладу, упорядкованою системою зв’язків між частинами висловлювання, прагненням авторів до точності, стислості, однозначності при збереженні насиченості змісту. Зміст тексту “Молекули” зрозумілий і доступний, слова використовуються переважно в прямому значенні, частотність термінів також сприяє однозначності тексту. Експресивних засобів, які с характерною ознакою художнього стилю, немає. Сполучники сурядності й підрядності допомагають виразити логічність, аргументованість викладу думки. Таким чином, текст належить до наукового стилю.

II. Речення в тексті з’єднуються переважно засобами інтегративного зв’язку. Між реченнями є сполучники не зважаючи на те що, й, тому що, якщо, як, чому, а. Сполучники не тільки виражають сполучуваність, з’єднуваність частин речення, а й розкривають рівноправний характер їхніх відношень. Сполучники, що є засобами інтегративного зв’язку, насамперед беруть на себе функцію сполучення, вказують на системне об’єднання частин (але й можуть зберігати, крім того, здатність вираження протиставного відтінку значення, не головного у відношеннях, які виражаються).

III. Тому що – сполучн., складений, одиничний, підряди., причиновий.

Якщо – сполучн., простий, одиничний, підрядн., умовний.

А – сполучн., простий, одиничн., сурядн., протиставний.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ - ГДЗ з мови