ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ. НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ РАЗОМ І ОКРЕМО

Службові частини мови. Сполучник
& 35. ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ. НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ РАЗОМ І ОКРЕМО

Ту мову, як музику, в хвилях лелію,

Вона мені сниться іще крізь роки:

Доноситься з вітром слова Гамалії

И пісні, що співали колись козаки.

Є. Лещук

ПАМ’ЯТАЙМО

Написання сполучників разом

Правила

Приклади

Складні сполучники, які не мають однозвучних з ними слів, а також ті, що становлять тісне поєднання повнозначних слів із частками або прийменниками, пишуться разом

Адже,

зате, мовби, також, начебто, буцімто, нібитоt проте, ніби, якби, щоб, начебто, аніж, отже, отож, притому, причому, тобто, цебто, неначе, якщо

Сполучники зате, проте, якби, якщо слід відрізняти від однозвучних частин мови, що пишуться з прийменниками за, про та частками би, як окремо. Якщо такі слова відповідають на питання за що? за яке? про що? про яке? і є членами речення, то це займенники з прийменниками. Якщо ж їх можна замінити протиставними сполучниками а, але, однак це складні сполучники, які пишуться разом. Сполучники якби, якщо відрізняються від однозвучного прислівника як із часткою би та займенника

що б контексті, бо на прислівник як та займенник що завжди падає наголос

1. Якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю (Леся Українка). Порівняймо

Я́к Би (якою мірою?) я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти! (Леся Українка).

2. У довгій мові є недовгий зміст: люблю співать Про Те́ (про що?), про що співаю (М. Рильський)

Порівняймо

Юрба нас невеличка, Проте (Але) ж бо гомінка! (М. Рильський).

3. Як Що́ трапиться, не нарікай на мене! (М. Коцюбинський)

235. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть роль сполучників у реченнях.

1. А за вікном щасливі люди про (те), що є, і те, що буде, поміж собою гомонять (В. Сосюра). 2. Про (те) час не ждав (Д. Міщенко). 3. Як (би) ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. 4. І знову думать заходивсь про (те) таки, що й перше думав. 5. Як (би) ви знали, паничі, як люди плачуть, живучи (Т. Шевченко). 6. Про (те) в світлих, прозорих глибинах народної мови відбивається не тільки природа рідної країни, але й уся історія духовного життя народу (К. Ушинський).

ПАМ’ЯТАЙМО

Написання сполучників окремо

Правило

Приклад

Окремо пишуться сполучники з частками б, би, ж, же; складні сполучники: дарма що, для того щоб, через те що, після того як, незважаючи на те що і подібні

Не знаю, Я́к Би склалася моя доля, коли Б біля неї не стояла, мов благання, моя зажурена мати (М. Стельмах). Дарма що відгуку вітер не має, а шум на хвилиночку погляд чарує (Леся Українка)

Правило

Порівняймо

Коли на що виразно падає наголос, то це займенник, який з часткою б пишеться окремо

Людина живе й бореться, Щоб бути щасливою (з часопису)

Будь людиною, Що́ Б з тобою в житті не трапилося (з часопису)

236. Спишіть, розкриваючи дужки. Назвіть сполучники, які пишемо разом і окремо, та словосполучення часток з іншими словами. Поясніть правопис.

1. Коли (б) ти, нічко, швидше минала. 2. Як (би) оті проміння золоті у струни якось обернути, я б з них зробила золотую арфу (Леся Українка). 3. Коли (б) кожним радісним літом виростала травинкою я, то на лузі палаючим цвітом написала б Вітчизни ім’я (В. Ткаченко). 4. Мово рідна! Ти (ж) – як море – безконечна, могутня, глибинна (С. Плачинда). 5. Які (б) то звуки розітнулись, коли (б) ви дивних струн торкнулись. 6. Ясень віти простягає, що (б) обняти срібну хвилю (О. Олесь). 7. Треба нахилитись, що (б) з криниці води напитись (Нар. тв.). 8. Здоровенний дуб розлігся, розширився своїм кострубатим гіллям, так (що) аж темно під ним (М. Коцюбинський).

ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ. НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ РАЗОМ І ОКРЕМО

ПАМ’ЯТАЙМО

Написання сполучників через дефіс

Правило

Приклад

Через дефіс пишуться такі сполучники: отож-то, тим-то, тільки – но, тому-то

Тим-то й земля наша хороша, що вона покрита то горами високими, то долинами глибокими, то рослиною різною (Панас Мирний).

237. Спишіть сполучники. Стисло сформулюйте правила правопису разом, окремо й через дефіс на прикладах записаного.

Неначе, немов, з того часу як, немовби, тож, перед тим як, щоб, якщо, через те що, тому що, проте, зате, однак, мовби, тільки-но, незважаючи на те що, неначебто, тому-то, нібито, через те що, тільки – но, отож-то.

238. І. Прочитайте текст. Чи доводилось вам коли-небудь їсти польову кашу? Мабуть, ви не раз виїжджали на природу з батьками, ходили в похід з класом або просто їздили кудись “на вилазку”, що завжди супроводжувалось приготуванням їжі на свіжому повітрі. Розкажіть про свої враження у творі, назвою якого буде ваша незабутня страва.

ПОЛЬОВА КАША

А чи доводилось вам коли-небудь польову кашу їсти? Начебто щерба одна, засипана злегка пшоном, а також здобрена шматочком сала з цибулею – от і все. Зате яка смачна та добра! Немовби пахощі страви поєдналися з пахощами польового повітря. Неначе будять вони смак непевний, голод ненаситний!.. Шматочок чорного засохлого хліба, що ви ледве вгризаєте його зубами, мовби здається краще найсолодшого медяника. Тільки – но ложка перейшла від рота до казанка, як щойно знову до рота сягає. Ось уже ложка почала дна казанка досягати, гарчить по ньому, наміряючись повніше набратись, тому що там, на самому споді, каша густіша та ще смачніша. Вона буцімто розливається в роті, так і розходиться, неначе те масло на гарячій сковорідці.

Так що польова каша завжди добра. Може, через те, що не в печі упріває, а серед вільного повітря. А може, тому що ви зголодніли добре? (За Панасом Мирним)

ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ. НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ РАЗОМ І ОКРЕМО

II. Випишіть у табличку всі складні й складені сполучники, які є в тексті. Доберіть до них подібні за значенням і написанням, поясніть правопис. Наприклад:

Пишемо разом

Пишемо окремо

Пишемо через дефіс

1. Начебто нібито, мовби, немовби. Порівняльні складні сполучники, які не мають однозвучних слів і завжди пишуться разом

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ. НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ РАЗОМ І ОКРЕМО - Українська мова