Гомологічний ряд і номенклатура альдегідів – АЛЬДЕГІДИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

АЛЬДЕГІДИ

Гомологічний ряд і номенклатура альдегідів

Правила складання назв альдегідів аналогічні до правил для вуглеводнів та спиртів. Відмінність полягає тільки в тому, що назва альдегідів за номенклатурою ІUРАС утворюється додаванням суфікса – аль до назв відповідних алканів. Однак деякі альдегіди мають свої історично сформовані тривіальні назви, які зустрічаються в літературі значно частіше, ніж назви за міжнародною

номенклатурою.

Назви альдегідів

Формула

Назва IUРАС

Тривіальна назва

НСНО

Метаналь

Формальдегід, мурашиний альдегід

CH3CHO

Етаналь

Ацетальдегід, оцтовий альдегід

C2H5CHO

Пропаналь

Пропіоновий альдегід

C3H7CHO

Бутаналь

Масляний альдегід

С4Н9СНО

Пентаналь

Валеріановий альдегід

Загальна формула насичених альдегідів СnН2nO. Зверніть увагу на відмінність загальних формул альдегідів і насичених спиртів (СnН2n+2O) – вони відрізняються за складом на два атоми Гідрогену. Таким чином, альдегіди є дегідрованими спиртами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Гомологічний ряд і номенклатура альдегідів – АЛЬДЕГІДИ - Довідник з хімії