Пам’ять. Процеси пам’яті

РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Тема І. ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ

УРОК 92. Пам’ять. Процеси пам’яті

Освітня мета: дати поняття про пам’ять та процеси пам’яті; вивчити значення пам’яті.

Основні поняття і терміни: пам’ять, процеси пам’яті, значення пам’яті, види пам’яті, запам’ятовування, види, властивості пам’яті.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Вправа “Дерево знань”

На контурі дерева висять конверти із

завданням. Учень підходить, зриває і дає відповідь на запитання.

Запитання.

1. Дайте визначення сну.

2. Що таке інстинкт?

3. Які види сну ви знаєте?

4. Перелічіть фрази сну.

5. Назвіть біоритми у людини.

6. Що таке гіпноз?

7. Що лежить в основі ВНД людини?

8. Які гігієнічні вимоги до сну?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Повідомлення учня “Цікаво знати”.

В 50-х роках XX ст. великий математик і кібернетик Джон Феон Нейман зробив сенсаційне повідомлення – людський розум може вмістити 10-20 одиниць інформації.

За межею норми виняткова пам’ять: Юлій Цезар та Олександр Маке­донський

знали в обличчя і по імені всіх своїх солдатів. А це приблизно 30 тис. людей!

Геніальний математик Леонард Ейлер пам’ятав шість перших ступенів всіх чисел до ста. Академік А. Ф. Іоффе з пам’яті користувався таблицею логарифмів.

Геніальний Людвіг Ван Бетховен продовжував писати свою музику, втративши слух.

Великий російський поет М. О. Некрасов добре пам’ятав усі свої 2000 віршів.

Давні греки вважали, що пам’ять відіграє важливе значення в житті людини, тому богиню пам’яті Мнемозіну вшанували як матір дев’яти муз, науки і мистецтва.

Цицерон говорив, що пам’ять – це скарбниця і хранителька всього на світі.

2. Пам’ять. Механізм пам’яті. Значення пам’яті.

Інтерактивна технологія “Мозковий штурм”

Память. Процеси памяті

Пам’ять – це процес фіксування, зберігання і відтворення інформації. Матеріальна основа пам’яті – утворення в корі великих півкуль тим­часових нервових зв’язків.

3. Робота в творчих групах.

Завдання. Робота з підручником.

I група вивчає і доповідає про феномени пам’яті.

II група вивчає характеристики пам’яті.

III група вивчає види запам’ятовування.

IV група вивчає види пам’яті залежно від часу протягом якого збе­рігається інформація.

Виступ членів творчих груп.

І група.

Фактами феномену пам’яті

1 – короткий ряд інформації легше запам’ятати, ніж довгий;

2 – ми запам’ятовуємо не деталі, а загальні положення;

3 – в мозку залишаються сліди пам’яті.

II група. Характеристики. Властивості пам’яті.

Якісні:

А) швидкість – кількість повторень, що необхідно для повного запам’ятовування певного обсягу матеріалу;

Б) точність – кількість правильно відтвореної інформації у разі зга­дування;

В) готовність – активність використання;

Кількісні:

А) обсяг – кількість збереженої інформації;

Б) міцність – час збереження інформації.

III група.

Запам’ятовування – це закріплення в пам’яті певних знань.

Память. Процеси памяті

Види запам’ятовування

Види запам’ятовування

Грунтується

Результат

Механічне

Осмислене

Мимовільне

Довільне

На повторюванні без ос­мислення, потребує багато зусиль і багато часу

На осмисленні прочитано­го, розумінні суті, логіці

Коли людина не ставить мету щось запам’ятати, найчастіше у стані емо­ційного збудження

На вольових зусиллях з боку людини

Інформація тримається недовго, пригадати її важко

Матеріал засвоюється продуктивно, краще фік­сується в свідомості, лег­ше відтворюється.

Людина мимоволі за­пам’ятовує, що її цікави­ло, щось незвичайне.

Пов’язано зі свідомістю

IV група. Заповнення таблиці.

Види пам’яті залежно від часу, протягом якого зберігається певна інформація

Ознаки

Сенсорна пам’ять

Короткочасна пам’ять

Довготривала пам’ять

Обсяг

Уведення інформа­ції

Доступ до інфор­мації

Характер інформа­ції

Механізм забування

Обмежена обся­гом інформації, що надходить від рецепторів

Автоматичне під час сприйняття

Обмежений

Сенсорний

Згасає

Невелика

У вигляді слів

Дуже швидкий

Словесний

Нова інфор­мація витісняє стару

Дуже велика

Шляхом по­вторення

Поступовий, іноді швидкий

Усі види

Забування відсутнє

4. Етапи запам’ятовування. (Розповідь вчителя)

Оперативна (сенсорна, до 10 с).

Первинна (короткочасна, 20-40 с)

Вторинна (від кількох хвилин до кількох років)

Третинна (довготривала, все життя).

III. Закріплення знань учнів.

Дорансуа Ларошфуко казав: “Усі скаржаться на свою пам’ять, та ніхто не скаржиться на свій розум”.

Працюємо разом, встановлюємо умови, необхідні для того, щоб стати успішними.

Залежать від довкілля, людей

Залежать від нас самих

Підтримки, допомоги, сприят­ливих умов

Наполегливості, віри в себе, міцного здоров’я, волі, часу, ін­тересу

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Пам’ять. Процеси пам’яті - Плани-конспекти уроків по біології