Перестрахування

Перестрахування – комплекс економічних (в т. ч. організаційних) відносин, за яких страхувальник бере на себе страхові ризики, частину відповідальності за якими передає на узгоджених умовах іншим страхувальникам з метою забезпечення збалансованого портфеля страхування і рентабельності цих операцій. Страхувальник після сплати сум страхового відшкодування стягує відповідну їх частину з інших учасників П. згідно з їхньою часткою відповідальності. П. здійснюється відповідно до умов договору, в якому обумовлюються методи П., частка участі в П., форми розрахунків із премій та збитків та ін. або факультативно (передавальна компанія не має жодних зобов’язань перед перестрахувальником).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Перестрахування - Економічний словник