Специфікація

Специфікація – документ, який додається до договору поставки. С. містить таку інформацію: характеристика об’єкта договору, ціна, строки та інші умови договору. С. є невід’ємною частиною договору. Під час укладання довгострокового договору С. уточнюється або узгоджується щорічно.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Специфікація - Довідник з правознавства