ПОРЯДОК ДЕННИЙ НА XXI СТОЛІТТЯ

Екологія – охорона природи

“ПОРЯДОК ДЕННИЙ НА XXI СТОЛІТТЯ” – істор. документ, прийнятий на основі заг. консенсусу, досягнутого в Ріо-де-Жанейро (1972) представниками 179 держав на конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку. Документ охоплює основоположні принципи, на яких усі держави планети повинні формувати свої майбутні рішення та політику відносно наслідків соц.-екон. розвитку для навколишнього середовища.

У документі підкреслюється, що рушійними силами змін у навколишньому середовищі є населення, споживання

та технології. Викладено, що необхідно зробити для скорочення марнотратних та неефективних структур споживання в деяких частинах світу при одночасному сприянні прискореному та стійкому розвитку в ін. його частинах. Описано деякі методи та технології, які потрібно розробити для задоволення потреб людини при рац. використанні прир. ресурсів. Цей документ передбачає варіанти запобігання погіршенню стану грунтів, повітря, води, збереження лісів та біорізноманіття. У ньому розглядається питання бідності та надмірного споживання, охорони здоров’я та освіти, проблеми міст і сільських районів. Відводиться своя роль
кожному: урядам, корінним народам, діловим людям, жінкам, молоді, дітям.

Важливою темою “Порядку денного на XXI століття” є необхідність ліквідації бідності шляхом надання бідним більш широкого доступу до ресурсів, які їм необхідні для стабільного життя. Уряди країн повинні прийняти нац. стратегію стійкого розвитку. Лише партнерство в глобальному масштабі може забезпечити всім народам краще майбутнє.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОРЯДОК ДЕННИЙ НА XXI СТОЛІТТЯ - Довідник з екології