Повторення курсу початкової школи

УРОК 2

Тема. Повторення курсу початкової школи

Мета: повторити назву компонентів дій множення і ділення, залежність між компонентами цих дій і поняття числового виразу, правила порядку виконання дій під час знаходження значень числових виразів.

Тип уроку: повторення; систематизація знань учнів.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Усне фронтальне опитування

– Як називаються числа в запису: 35 + 7 = 42; 48 – 9 = 39?

– Як перевірити, чи правильні ці записи?

– Як знайти невідоме число х кожної з рівностей:

х + 30 = 40; х – 30 = 40;

40 – х = 30? Чому?

II. Повторення і систематизація знань

Як виконується множення? Як виконується ділення? Учні відповідають на запитання (виконують завдання).

– Прочитайте вираз і знайдіть його значення:
а) 20 – 7; б) 30 – 9; в) 5 – 40; г) 24 : 8; д) 60 : 6; є) 72 : 9?

– Як називаються числа при множенні? Як перевірити, чи правильно виконано множення?

– Як називаються числа при діленні? Як перевірити, чи правильно виконано ділення? Чи завжди можна виконати ділення?

Після отримання відповідей учням пропонуються для виконання усні вправи.

1. Знайдіть добуток: 12 і 4; 5 і 20; 13 і 6; 10 і 100.

2.

Поділіть: 36 на 12; 55 на 11; на 8 число 96.

3. Біля школи ростуть каштани і тополі: каштанів – 7, а тополь у 3 рази більше. Скільки всього дерев росте біля школи?

ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ І РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЙ ПІД ЧАС ДІЛЕННЯ І МНОЖЕННЯ

Запитання до класу

– Як знайти невідомий множник х, якщо відомий добуток двох чисел 36 і один з множників 4? (4 – х = 36; х = 36 : 4, х = 9)

– Як знайти невідоме ділене у, якщо відома частка 7 і дільник 5? (у : 5 = 7; у = 7 – 5; у = 35)

– Як знайти дільник к, якщо відоме ділене 15 і частка 3? (15 : k = 3; k = 15 : 3; k = 5)

Отже, щоб знайти:

– невідомий множник, треба…

– невідоме ділене, треба…

– невідомий дільник, треба…

Усні вправи

Розв’яжіть рівняння:

А) 7 – х = 28;

Б) у – 5 = 40;

В) 9 – а = 45;

Г) х : 6 = 3;

Д) k : 10 = 6;

Е) 30 : y = 5;

Ж) 54 : k = 6.

ЧИСЛОВІ ВИРАЗИ

Розв’яжіть задачу.

У трьох клітках по 2 кролики, а в чотирьох клітках – по 3 кролики. Скільки всього кроликів у клітках?

Розв’язання. У перших трьох клітках було 3 – 2 кролики, а в других чотирьох – 4 – 3 кролики. А всього в клітках було 3 – 2 + 4 – 3 кроликів.

– Як називаються такі (як 3 – 2 + 4 – 3) записи?

– Як буде названо те число (3 – 2 + 4 – 3 = 18), що отримаємо в результаті виконання дій?

– В якому порядку треба виконувати дії в числовому виразі (3 – 2 + 4 – 3)? А в інших видах числових виразів?

Отже:

– числовий вираз показує, які дії і в якому порядку треба виконати над числами, що входять до його складу;

– число, що отримаємо в результаті виконання дій,- значення числового виразу.

Правила порядку виконання дій під час обчислення значень числових виразів:

1) якщо у виразі немає дужок, то спочатку виконують дії II ступеня (множення і ділення), а потім дії І ступеня (додавання і віднімання) в тому порядку, як вони записані;

2) якщо у виразі є дужки, то спочатку виконують дії в дужках.

Усні вправи

1. Обчисліть:

А) 12 – 5 + 1;

Б) 12 – 5 – 1;

В) 12 – (5 + 1);

Г) 12 – (5 – 1);

Д) 12 : (5 + 1);

Е) 12 : (5 – 1).

2. Обчисліть:

А) 600 – 200 + 400 – 700 + 300;

Б) 800 : 4 – 3 : 100 – 5.

III. Відпрацювання навичок

Розв’язання завдань № 46 (1-3); (6-8), № 47 (1; 2).

1. Знайдіть невідоме число і зробіть перевірку:

А) х – 81 = 1458;

Б) у : 59 = 708;

В) 4200 : k = 28.

2. У запису 7 – 9 + 12 : 3 – 2 розставте дужки так, щоб значення числового виразу дорівнювало : а) 23; б) 75.

3. У запису 1*2*3*4*5 запишіть * знаками дій і розставте дужки так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало 100.

IV. Домашнє завдання

П. 1, № 15; п.2, № 49.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Повторення курсу початкової школи - Плани-конспекти уроків по математиці