Практична робота 2. Створення освітніх презентації. Демонстрація презентації

ТЕМА 5.3. КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ (4 ГОДИНИ)

Урок 48

Практична робота 2. Створення освітніх презентації. Демонстрація презентації

Мета:

– систематизувати та узагальнити знання учнів з теми;

– розвивати вміння застосовувати набуті знання, які базуються на міжпредметних зв’язках, на практиці;

– виховувати повагу до однокласників, уміння слухати та вчитись у товаришів.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань.

Вправа “Закінчіть речення”

Набір демонстраційних матеріалів, які створені спеціальними програмними засобами та призначені для демонстрації за допомогою комп’ютера,- це… (комп’ютерна презентація).

– Одна з програм для створення комп’ютерних презентації – … (Power Point).

– За своєю структурою презентація – це набір… (слайдів).

– Створити нову презентацію можна за допомогою… (майстра автозмісту, шаблону або пустої презентації).

– Існує три способи показу слайдів… (під керівництвом доповідача, автоматичний, під керівництвом користувача).

– Щоб привернути увагу слухачів, у слайдах використовуються…

(анімаційні ефекти).

– Використовувати графічні об’єкти на слайдах можна за допомогою пункту меню… (вставка).

II. Створення освітніх презентацій

Завдання

– Створіть освітню презентацію з використанням матеріалу, який ви підготували вдома. Запишіть етапи побудови презентації, алгоритм їх виконання.

– Задайте ефект виїзду для заголовку другого слайда та ефект відкидання для тексту цього слайда.

– Створіть п’ятий слайд методом копіювання четвертого.

– Створіть фон для слайдів.

– Задайте ефекти демонстрації слайдів: поява зі збільшенням, автозміна кожні 3 секунди під аплодисменти.

– Продемонструйте презентацію.

– Удосконалюйте презентацію за допомогою вставки малюнків та ефектів анімації.

– Створіть гіперпосилання, які пов’яжуть слайд з іншою презентацією (Вставка – Гіперпосилання)

ІІІ. Підсумок уроку

Знайдіть правильну відповідь

1. До будь-якого об’єкта на слайді презентації PowerPoint завжди можна застосувати такі параметри настройки анімаційних ефектів:

А запуск ефекту натискуванням на кнопку миші або наведенням на об’єкт курсору миші;

Б швидкість руху об’єктів;

В напрямок руху об’єктів;

Г режим виділення об’єктів.

2. Власна анімація дозволяє створювати такі основні типи анімаційних ефектів для об’єктів на слайдах презентації:

А вхід;

Б вихід;

В вибір;

Г шлях переміщення.

IV. Домашнє завдання

Повторити основні поняття теми.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Практична робота 2. Створення освітніх презентації. Демонстрація презентації - Плани-конспекти уроків по інформатиці