Форма господарювання

Форма господарювання – комплекс конкретних способів, які використовує суб’єкт господарювання для привласнення предметів природи у процесі праці з метою створення певного блага або доведення його до конкретного споживача й отримання за це частини доходу. Ф. г. є вужчою економічною категорією, ніж “форма власності”. Це виявляється в тому, що одна форма власності може мати декілька Ф. г. Внаслідок цього Ф. г. також розглядають як один з методів реалізації форми власності, що втілюється на практиці окремим суб’єктом за певну винагороду. Так, приватна форма власності може бути реалізована через такі Ф. г., як оренда, сімейний підряд, венчурний бізнес та ін. Водночас одна і та ж Ф. г. (наприклад, оренда) може використовуватися для реалізації двох і більше форм власності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Форма господарювання - Економічний словник