Платіжні угоди

Платіжні угоди – міждержавні правові акти, які регулюють взаємні розрахунки і платежі між державами. П. у. встановлюють порядок відкриття рахунків уповноваженими банками двох або декількох країн, валюту і умови платежів, спосіб погашення заборгованості і т. ін. На основі таких угод укладаються міжбанківські договори про правові норми, порядок розрахунків між країнами, умови надання та погашення кредитів. Розрахунки можуть здійснюватись у вільно конвертованих валютах, на основі платіжних угод клірингового типу (зарахування взаємних вимог) або шляхом поєднання обох методів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Платіжні угоди - Економічний словник