Ризик та невизначеність у підприємницькій діяльності

Ризик та невизначеність у підприємницькій діяльності – непередбачена суб’єктами господарської діяльності небезпека та недостатність інформації про умови такої діяльності і низький ступінь передбачуваності сукупності цих умов. Р. та н. у п. д. переважно тотожні з проблемою економічної безпеки підприємництва та властивими їй факторами ризику (див. Економічна безпека підприємництва). Щоб послабити Р. та н, у п. д., необхідно передусім чітко усвідомити і сформулювати наявність складних (гострих, конфліктних) проблем у конкретній ланці підприємницької

діяльності, визначити доцільний стан, якого треба досягати після усунення цих проблем; з’ясувати структуру (співвідношення між різними видами Р. та н. у п. д.) загроз і від кого вони йдуть, а також дати їх комплексну оцінку за важливістю, терміном настання та ін.; обгрунтувати альтернативні варіанти послаблення або уникнення таких загроз, і на цій основі визначити основні заходи, за допомогою яких можна унеможливити найвірогіднішу та визначальну загрозу. Важливо при цьому дотримуватись філософії готовності йти на певний розрахований ризик. Проте в українській економіці реалізувати принципи підприємництва
більшість підприємців до 2005 не могли через сприяння владних структур великим бізнесменам, надання їм різноманітних пільг, тотальну корумпованість і хабарництво тощо. Загалом вирішення проблеми Р. та н. у п. д. можливе шляхом комплексного управління ризиками (див. Управління ризиками).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ризик та невизначеність у підприємницькій діяльності - Економічний словник