Розподіл праці

Розподіл праці – відокремлення якісно та сутнісню відмінних видів праці за певними критеріями у процесі виробництва, що здійснюється здебільшого у межах одиничного поділу праці. Такими критеріями є функціональний (виконання функцій управління, контролю та безпосереднього впливу на предмети праці тощо); професійний (спеціалізація працівників на різних видах трудової діяльності); кваліфікаційний (виконання робіт різної складності) та ін. Сутнісна відмінність окремих видів праці полягає у поділі працівників на тих, хто здійснює функцію контролю над процесом праці та експлуатації найманих працівників, і тих, кого контролюють. Інші відмінності в Р. п. мають якісний характер.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розподіл праці - Економічний словник