Що Ш. Фур’є вважав організуючою силою суспільства?

Історія економічних вчень

КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ

Що Ш. Фур’є вважав організуючою силою суспільства?

Основною рушійною й організуючою силою суспільства Фур’є вважав сильну владу, яку на період формування нового суспільства буде, на його думку, репрезентувати держава. Саме держава примусить робітників і капіталістів до спільних дій, спрямованих на трансформування суспільства, сприятиме організації фаланг. Спрямовувальна роль держави

з остаточним формуванням фаланг поступово відімре, але сильна влада у фалангах зберігатиметься.

Кошти на формування фаланг дадуть капіталісти – акціонери фаланг.

На думку Фур’є, з часом усе світове господарство перетвориться на систему фаланг.

Фур’є не бачив можливості одразу побудувати Світ Гармонії. Він передбачав перехідний період, який називав гарантизмом, коли кожному гарантуватимуться прожитковий мінімум, незалежність та комфорт, тобто майже все, що становить предмет турбот робітничого законодавства.

Фаланга Фур’є – це сприятливе середовище, де люди зможуть мати всі умови для праці й всебічного розвитку. Саме тому, що фаланга не дотримується комуністичних принципів, крім одного – суспільного споживання, вона може стати прийнятною для всіх господарською формою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Що Ш. Фур’є вважав організуючою силою суспільства? - Економічні учення