Що таке текст

РОЗДІЛ 2. ТЕКСТ

§ 4. Що таке текст

Пояснення

Пригадайте! Зв’язані за змістом речення утворюють текст. Слово “текст” з латини означає сплетіння, з’єднання.

У тексті речення розміщені у певній послідовності.

До тексту можна дібрати заголовок.

У кожному тексті є тема і мета. Тема тексту – це його зміст, те, про що (або про кого) в ньому йдеться. Мета тексту – те, заради чого його було створено (чого він навчає, до чого закликає, від чого застерігає).

Тему тексту автор розкриває поступово: він переходить від однієї

частини теми до іншої.

26.

Краплинка роси

Вранці другокласниця Оля йшла до школи. Біля дороги вона побачила ромашку. Оля вже простягнула руку, щоб зірвати квітку. Та раптом помітила на пелюстках краплинку роси. Дівчинка задивилась на краплинку й не зірвала квітку.

28. Творчість Тараса Шевченка (заголовок).

35.

Дощ

Подув сильний вітер. Насунула чорна страшна хмара. Блискавка прорізала небо. За темною смутою лісу обізвався грім. Гримнуло ближче, загуркотіло і покотилось у небі. А потім полив рясний дощ.

Це текст-розповідь.

Пояснення

Тексти бувають трьох типів.

1. У тексті-розповіді повідомляється,

розповідається про людей і тварин, про якісь явища, події. До такого тексту можна поставити запитання що відбувається? що відбулось? що буде відбуватися?

2. У тексті-описі описується зовнішність або характер людини, літературного героя, зовнішній вигляд тварини, рослини тощо. До речень такого тексту можна поставити запитання, що починаються словами який? яка? яке? які?

3. У тексті-міркуванні щось доводиться, стверджується. До такого тексту можна поставити запитання, яке починається словом лому? Текст-міркування складається з твердження (або запитання), доказу (доведення), висновку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Що таке текст - ГДЗ з мови