ТЕКСТ. СКЛАДНИЙ ПЛАН ТЕКСТУ

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 3. ТЕКСТ. СКЛАДНИЙ ПЛАН ТЕКСТУ

ПРИГАДАЙМО. 1. Які основні ознаки тексту? 2. Як скласти простий план тексту?

565

І. Прочитайте. Доведіть, що це текст. Поясніть, з якою метою автор розповідає цю історію.

ЗНАЙОМСТВО

Зі школи Оксана поспішала додому. Мама веліла не запізнюватися: сусіди справляли новосілля і запросили їх на знайомини.

В автобусі Оксана зайняла зручне місце й безтурботно поринула у свої мрії. На одній із зупинок увійшла і стала якраз біля неї літня жінка з важкими сумками. Пасажири

попросили дівчину поступитися місцем. Та Оксана вдала*, ніби не чує.

Увечері вона з матір’ю та батьком пішла до нових сусідів. Двері відчинилися. На порозі стала жінка, яку Оксана так образила своєю нечемністю в автобусі, а на столі було частування* з тих самих важких сумок. Дівчина ладна була провалитися крізь землю. Мати вихваляла перед новою сусідкою свою доньку, яка вона вихована та скромна, і вчиться добре, і вдома допомагає…

Кожне мамине слово, як насмішка, стьобало дівчину. А сусідка спокійно дивилася їй просто в очі. Той погляд надовго запам’ятався Оксані (А. Гамарник).

* Вдати – рос. сделать вид,

притвориться.

*Частування – рос. угощение.

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Визначте тему й основну думку тексту. Виділіть мікротеми й тематичні речення.

2. Виділіть зачин, основну частину й кінцівку тексту.

3. Обгрунтуйте поділ тексту на абзаци.

4. Визначте мовні засоби зв’язку речень у тексті.

5. Знайдіть “відоме” й “нове” в реченнях тексту.

6. Складіть і запишіть простий план тексту.

7. Придумайте свою кінцівку тексту.

Засоби зв’язку

Речення в тексті пов’язують за допомогою таких мовних засобів: повтор слова, синоніми, спільнокореневі слова, займенники, прислівники, сполучники.

Види зв’язку

Є два види зв’язку речень у тексті: послідовний (кожне наступне речення розкриває, уточнює зміст попереднього);

Паралельний (реченням властива відносна самостійність; у реченнях ідеться про різні речі, але вони мають спільну тематику).

566

Прочитайте тексти. Доведіть, що в першому з них речення пов’язані послідовним зв’язком, а в другому – паралельним. Визначте засоби зв’язку речень першого тексту.

1. Яких птахів ми вважаємо за кращих літунів? Стрижів! Справді, вони літають дуже швидко. Але стрижі не можуть круто повертати й ловити комах збоку, а якби залетіли в ліс, то одразу ж розбилися б об дерево (В. Сабунаєв).

2. На небі золоте сонце сипле скрізь блискучими бризками. По шляху біжать жваві струмочки. Пишається проти сонця гай. Густішою стіною сплелося жито. Загули метушливі бджоли ( С. Васильченко ).

Складний план

У складному плані тексту, на відміну від простого, деякі пункти мають ще й підпункти. Декілька мікротем можуть об’єднуватися в одному пункті плану, а потім конкретизуватися в підпунктах.

Форма запису

Складний план має здебільшого таку форму запису:

I. Вступ.

II. Основна частина.

1.

2.

3.

III. Закінчення.

567

І. Прочитайте вголос текст, правильно наголошуючи слова. Чому, на вашу думку, плетіння було поширеним в Україні?

ПЛЕТІННЯ

Плетіння – кустарний* промисел з виготовлення господарсько-побутових і художніх виробів з різноманітної еластичної сировини.

Як сировину для плетіння на Поліссі використовували лозу*, кору молодої липи та берези, верболіз. Із тонких фанероподібних дощечок гнули короби для сівби – сіяники. З вужчих і тонших смужок плели різноманітні кошики. Способом плетіння виконували стіни клунь, хлівів та кошар**, огорожі. З лози та інших матеріалів плели рибальське знаряддя. У другій половині ХІХ століття почали виготовляти дорожні корзини, легкі дачні меблі, дитячі колиски.

У лісостеповій зоні значне поширення мало плетіння із соломи. Для цього використовувалася житня чи пшенична солома, яку заготовляли під час наливання колосся, та солома стиглого вівса. З неї плели брилі. Використовуючи розколоті лозини чи мотузки, виготовляли солом’яні сіяники, плетінки для зберігання зерна й інших продуктів, одягу. Кошики та сумки плели ще з рогози.

У Карпатах і на Поліссі з вузьких смужок шкіри виготовляли кінську збрую та різні побутові речі. З пофарбованих бавовняних ниток плели різнокольорові, вкриті орнаментом пояси.

Вироби українських майстрів визначалися чистотою й тонкістю роботи. Як витвори прикладного мистецтва, вони користуються широкою популярністю (В. Горленко, В. Боряк).

ТЕКСТ. СКЛАДНИЙ ПЛАН ТЕКСТУ

*Кустарний – вироблений вручну, індивідуально.

*Лоза – кущова порода верби.

**Кошара – загорода або хлів для овець, кіз, вівчарня.

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Визначте основну думку тексту, його тему й мікротеми.

2. Доберіть свій варіант заголовка, який відображав би тему тексту.

3. Виділіть зачин, основну частину й кінцівку.

4. Визначте засоби зв’язку речень у тексті.

5. Складіть складний план прочитаного. Порівняйте ваш план з тим, який подано нижче.

Орієнтовний план

I. Плетіння – один з видів кустарного промислу.

II. Сировина для плетіння та вироби з неї.

1. Вироби з лози та кори дерев.

2. Вироби із соломи та рогози.

3. Вироби зі смужок шкіри та бавовняних ниток.

III. Популярність виробів українських майстрів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТЕКСТ. СКЛАДНИЙ ПЛАН ТЕКСТУ - Українська мова