ТЕКСТ

Повторения, узагальнення й поглиблення вивченого

§ 5. ТЕКСТ

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке текст? 2. Що таке тема й основна думка тексту?

32

І. Прочитайте. Доведіть, що це текст, користуючись поданою нижче схемою “Істотні ознаки тексту”. Поясніть, з якою метою автор розповідає цю історію.

ПОДВІЙНЕ ЗНАЙОМСТВО

Зі школи Оксана поспішала додому. Мама веліла не запізнюватися: сусіди справляли новосілля і запросили їх на знайомини.

В автобусі Оксана зайняла зручне місце й безтурботно поринула у свої мрії. На одній із зупинок увійшла

й стала якраз біля неї літня жінка з важкими сумками в руках. Пасажири попросили дівчину поступитися місцем. Та Оксана вдала, ніби не чує.

Увечері вона з матір’ю та батьком пішли до нових сусідів. Двері відчинилися – і на порозі стала жінка, яку Оксана так образила своєю нечемністю в автобусі, а на столі було частування з тих самих важких сумок. Дівчина ладна була провалитися крізь землю. Мати вихваляла перед новою сусідкою свою доньку, яка вона вихована та скромна, і вчиться добре, і вдома допомагає…

Кожне мамине слово, як насмішка, стьобало дівчину. А сусідка спокійно дивилася їй просто в очі. Той погляд

надовго запам’ятався Оксані (А. Гамарник).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Визначте тему й основну думку тексту. Доберіть свій варіант заголовка, який відображав би основну думку тексту.

2. Визначте мікротеми висловлювання, тематичні речення та ключові слова.

3. Обгрунтуйте поділ тексту на абзаци.

4. Визначте структуру тексту (зачин, основну частину, кінцівку).

5. Укажіть мовні засоби зв’язку речень у тексті та поясніть їхню роль.

6. Складіть і запишіть план тексту. За складеним планом стисло перекажіть прочитане (усно).

ТЕКСТ

Тема

Тема тексту – це те, про що в ньому йдеться. Тему розкривають за допомогою мікротем (частин загальної теми). Речення, яке несе в собі найважливішу інформацію мікротеми, називають тематичним.

Основна думка

Основна думка тексту – це те головне, що автор стверджує, до чого він закликає, чого навчає.

“Відоме” й “нове”

Частину речення, що містить уже відому з попереднього речення інформацію, умовно називають “відомим” (В). Частину речення, що містить нову, не висловлену до того інформацію, називають “новим” (Н).

Засоби зв’язку

Речення в тексті пов’язують за допомогою таких мовних засобів: повтор слова, синоніми, спільно – кореневі слова, займенники, прислівники, сполучники.

Види зв’язку

Є два види зв’язку речень у тексті:

Послідовний (кожне наступне речення розкриває, уточнює зміст попереднього);

Паралельний (реченням властива відносна самостійність; у реченнях ідеться про різні речі, але вони мають спільну тематику).

33

Прочитайте два тексти. Доведіть, що в першому з них речення пов’язані послідовним зв’язком, а в другому – паралельним. Визначте “відоме” й “нове” в реченнях кожного тексту.

1. Яких птахів ми вважаємо за кращих літунів? Стрижів! Справді, вони літають дуже швидко. Зате не можуть круто повертати й ловити комах збоку, а якби залетіли в ліс, то одразу ж розбилися б об дерево (В. Сабунаєв). 2. На небі золоте сонце сипле скрізь блискучими бризками. По шляху біжать жваві струмочки. Пишається проти сонця гай. Густішою стіною сплелося жито. Загули метушливі бджоли (С. Васильченко).

34

І. Розгляньте комікс. Про що нам розповів художник? Опишіть відчуття, емоції хлопчика в кожному епізоді.

ІІ. Складіть усно за коміксом текст-розповідь (6-8 речень) у художньому стилі. Попередньо сформулюйте тему та основну думку майбутнього висловлювання, обміркуйте структуру (зачин, основна частина, кінцівка), складіть план. Яким видом зв’язку речень ви скористаєтеся (паралельним чи послідовним)? Доберіть до тексту заголовок.

ТЕКСТ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТЕКСТ - Українська мова