Системи рівнянь з двома змінними

УРОК 64

Тема. Системи рівнянь з двома змінними

Тестові завдання

1. Яка з пар чисел є розв’язком рівняння 3х2 – 2ху +1 = 0 ?

А) (1; 2); б) (2; 2); в) (0; 3); г) (0;0)?

2. Яка з пар чисел є розв’язком системи Системи рівнянь з двома змінними

А) (3; 0); б) (2; 1); в) (1; 2); г) (0; 3).

3. Графічне розв’язання якої з наведених систем зображено на рисунку?

А) Системи рівнянь з двома змінними б) Системи рівнянь з двома змінними

В) Системи рівнянь з двома змінними г) Системи рівнянь з двома змінними

Системи рівнянь з двома змінними

4. Скільки розв’язків має система рівнянь, якій відповідає

рисунок до завдання 3?

А) два; б) один; в) три; г) безліч.

5. Знайдіть сторони прямокутника, якщо його периметр дорівнює 42 см, а площа 104 см. Укажіть систему рівнянь, яка відповідає умові задачі, якщо х і у – довжини суміжних сторін цього прямокутника.

А) Системи рівнянь з двома змінними б) Системи рівнянь з двома змінними в) Системи рівнянь з двома змінними г) Системи рівнянь з двома змінними

6. При яких значеннях а система Системи рівнянь з двома змінними не має розв’язків?

А) а < 3; б) а < 9; в) а > 3; г) а < Системи рівнянь з двома змінними.

Письмові вправи

1. Розв’яжіть графічно систему рівнянь Системи рівнянь з двома зміннимиТа виконайте перевірку отриманих відповідей.

2.

Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіків рівнянь 5х + у = -7 і (х + 4)(y – 5) = -4.

3. При яких значеннях b і с графік функції у = х2 + bx + c проходить через точки А(-1; 1) і В(2; 11)?

4. Сума двох чисел дорівнює 7, а різниця чисел, обернених до даних, дорівнює Системи рівнянь з двома змінними. Знайдіть ці числа.

5. Якщо відкрити дві труби, то басейн буде наповнено за 8 год. Якщо спочатку перша труба наповнить половину басейну, а потім інша труба – другу його половину, то весь басейн буде заповнено за 18 год. За скільки годин може наповнити цей басейн кожна труба, працюючи окремо?

6. Скільки розв’язків має система Системи рівнянь з двома зміннимиЗалежно від а?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Системи рівнянь з двома змінними - Плани-конспекти уроків по математиці