Системи рівнянь – РІВНЯННЯ

Формули й таблиці

МАТЕМАТИКА

РІВНЯННЯ

Лінійне рівняння з однією змінною – рівняння, що зводиться до канонічного вигляду ах + b = 0, де х – змінна, а й b – константи.

Корінь рівняння ах + b = 0 визначається формулою: х = – b/а

– якщо а ≠ 0, множина розв’язків L = {-b/a}.

– якщо а = 0, b = 0 , тоді коренів безліч;

– якщо а = 0, b ≠ 0 , тоді рівняння не має коренів.

Лінійне рівняння із двома змінними – рівняння, що зводиться до канонічного вигляду ах + by + с = 0, де х та у – змінні, а і b – константи. Лінійне рівняння із двома змінними має нескінченно багато розв’язків – пар чисел (х; у), що перетворюють рівняння у правильну числову рівність. Щоб знайти його розв’язок, треба одну зі змінних замінити деяким її значенням і розв’язати отримане рівняння з однією змінною.

Лінійне рівняння із двома змінними – це рівняння прямої, воно визначає на координатній площині хОу пряму, координати (х; у) кожної точки якої є розв’язком цього рівняння. Цю пряму називають графіком, або геометричною моделлю.

Для побудови графіка Л. р. із двома змінними треба знайти два його розв’язки: (х1;у1) і (х2;у2), побудувати на координатній площині хОу точки A1(х1;у1) і A2(х2;у2) і провести через ці дві точки пряму.

Системи рівнянь

Система лінійних рівнянь:

Системи рівнянь   РІВНЯННЯ

1. Має один розв’язок, якщо

Системи рівнянь   РІВНЯННЯ

Коефіцієнти х і у непропорційні; прямі перетинаються.

Системи рівнянь   РІВНЯННЯ

2. Не має розв’язків, якщо

Системи рівнянь   РІВНЯННЯ

Прямі паралельні.

Системи рівнянь   РІВНЯННЯ

3. Має безліч розв’язків, якщо

Системи рівнянь   РІВНЯННЯ

Прямі співпадають.

Системи рівнянь   РІВНЯННЯ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Системи рівнянь – РІВНЯННЯ - Формули й таблиці