СКЛАДНИЙ ПЛАН ТЕКСТУ

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 6. СКЛАДНИЙ ПЛАН ТЕКСТУ

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке мікротема? 2. Як скласти простий план тексту? План може бути поостим і складним.

Складний план

У складному плані, на відміну від простого, деякі пункти мають ще й підпункти. Декілька мікротем можуть об’єднуватися в одному пункті плану, а потім конкретизуватися в підпунктах.

Форма запису

Складний план має здебільшого таку форму запису:

I. Вступ.

II. Основна частина.

1.

2.

3.

III. Закінчення.

ПАМ’ЯТКА

Як скласти план тексту

1.

Уважно прочитати текст.

2. Визначити тему й основну думку тексту.

3. Визначити мікротеми, стисло й чітко їх сформулювати. Це і є пункти плану.

4. Склавши план, перевірити, чи розкриває він зміст усього тексту, чи зв’язані пункти плану за змістом.

597

І. Прочитайте вголос текст, правильно наголошуючи слова. Розкажіть, що таке плетіння, яку сировину для цього використовують та які вироби з неї виготовляють.

ПЛЕТІННЯ

Плетіння – кустарний* промисел з виготовлення господарсько-побутових і художніх виробів з різноманітної еластичної сировини. В Україні було відомо кілька технік плетіння, найбільш

поширені з них – спіральна та хрестоподібна.

Як сировину для плетіння на Поліссі використовували лозу, кору певних дерев, насамперед молодої липи та берези, верболіз. Із тонкйх фанероподібних дощечок гнули куроби для сівби – сіяники. З вужчих і тонших смужок плели різноманітні кошики. Способом плетіння виконували стіни клунь, хлівів та кошар*, огорожі.

З лози та інших матеріалів плели рибальське знаряддя.

У другій половині XIX століття почали виготовляти дорожні корзини, легкі дачні меблі, дитячі колиски.

У лісостеповій зоні значне поширення мало плетіння із соломи. Для цього використовувалася житня чи пшенична солома, яку заготовляли під час наливання колосся, та солома стиглого вівса. Із неї плели брилі. Використовуючи розколоті лозини чи мотузки, виготовляли соломяні сіяники, плетінки для зберігання зерна й інших продуктів, одягу. Кошики та сумки плели ще з рогози.

У Карпатах і на Поліссі було поширене плетіння з вузьких смужок шкіри – кінської збруї та різних побутових речей.

Із пофарбованих бавовняних ниток виготовляли різнокольорові, вкриті орнаментом пояси.

Вироби українських майстрів визначалися чистотою й тонкістю роботи. Як витвори прикладного мистецтва, вони користуються широкою популярністю (В. Горленко, В. Боряк).

*Кустарний – вироблений вручну, індивідуально.

*Кошара – загорода або хлів для овець, кіз, вівчарня.

СКЛАДНИЙ ПЛАН ТЕКСТУ

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Доведіть, що текст належить до наукового стилю.

2. Знайдіть зачин, основну частину й кінцівку тексту.

3. Визначте основну думку тексту, його тему й мікротеми.

4. Складіть складний план прочитаного. Порівняйте ваш план з тим, який подано нижче.

5. Усно перекажіть прочитане за планом.

Орієнтовний план

I. Плетіння – один з видів кустарного промислу.

II. Сировина для плетіння та вироби з неї.

1. Вироби з лози та кори дерев.

2. Вироби із соломи та рогози.

3. Вироби зі смужок шкіри та бавовняних ниток.

III. Популярність виробів українських майстрів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)


СКЛАДНИЙ ПЛАН ТЕКСТУ - Українська мова