Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 62 Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту

Пригадаймо!

1. Що вам відомо про текст із початкових класів?

2. Які його ознаки?

3. Що таке тема тексту? Основна думка?

570 Виберіть із підручника будь-яке висловлювання. Сформулюйте його основну думку. Доведіть, що це висловлювання є зв’язним завершеним текстом.

Запам’ятаймо!

Структура тексту складається зі вступу, основної частини та кінцівки.

До тексту можна дібрати відповідний заголовок і

скласти план.

У тексті виділяють абзаци. Абзац – це перехід до викладу нової інформації. Абзац пишеться з нового рядка. Зв’язність тексту забезпечують повтори слів, використання синонімів, займенників і прислівників (він, вона, вони, цей, ця, це, ці, тоді, після того).

Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту571 1. Прочитайте текст.

На баштані

Ховрашок кинув колосок у нірку й сухо свиснув. У цю мить згори щось загрозливо зашурхотіло, і я побачив, як на мене котиться, аж підскакує, щось кругле й жовте. Я відскочив убік, як оте кругле й жовте вдарилося біля мене об камінь і розлетілося на друзки…

Тихо, повільно й тепло запахло

динею.

Друга диня, більша та ще жовтіша, прошмиготіла повз мене згори і, оббігаючи каміння, шипшину й будяки, шубовснула в річку! Мені стало цікаво: хто ж це все-таки жбурляється з поля динями?

Я зупинився й прислухався: з баштану чулося якесь цямкання, жування та шамкотіння. То оси гризли кавуни… Лисиця вгризти його, круглого, не може, а шукає вже репнутого чи розбитого. Оси ж усім своїм кодлом накидаються, прогризають кавунову шкірку з ходу і з бойовою на крилах піснею вгризаються в нього – тільки держи! Своїми залізними щелепами оси гризуть, як крокодили. Буває, у кавуні вони і ночують – лягають на зернятах спати, щоб вдосвіта, коли ще ні світ ні зоря, усе починати спочатку…

Якось розповідав мені один сторож: уночі на баштан прибігла лисиця. Побігала-пошукала, бачить: лежить надгризений кавун. Лисиця – до нього і з розгону в ту дірку свій писок тільки – тиць! А там ще звечора ночували оси. Вона прямо тим писком в оси! Ото було плачу! І плачу, і крику, і зойку… (За М. Вінграновським).

2. До якого стилю належить текст “На баштані”?

3. Усно перекажіть текст за планом.

1. Котяться дині.

2. Дивні звуки.

3. Оси та лисиця.

Запам’ятаймо!

Щойно ви переказували текст, який має заголовок “На баштані”. Цей заголовок – тема тексту.

Пункти плану вашого усного переказу ділять текст на менші теми. їх називають мікротемами.

Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту

Зверніть увагу, що кожна мікротема – це окремий абзац. Виділені в абзацах речення або частини речення – це назви мікротем. Такі речення називаються тематичними. Іноді тематичне речення можна замінити одним словом.

572 Розгляньте схему-таблицю. Чим вона відрізняється від плану тексту “На баштані”?

Тема. На баштані.

І мікротема

Котяться дині.

ІІ мікротема

Дивні звуки.

ІІІ мікротема

Оси та лисиця.

Перше тематичне речення

Диня прошмиготіла повз мене й шубовснула в річку.

Друге тематичне речення

То оси гризли кавуни.

Третє тематичне речення

Уночі на баштан прибігла лисиця.

Тематичне слово

Дині

Тематичне слово

Оси

Тематичне слово

Лисиця

573 1. Випишіть із першого абзацу тексту “На баштані” дієслова, що передають швидку зміну подій. Доберіть до дієслів слова-синоніми. Запишіть їх.

2. Як ви розумієте вислів “ні світ ні зоря”? Знайдіть у тексті інший вислів, близький за значенням.

574 1. Прочитайте текст. Поясніть поділ тексту на абзаци, визначивши мікротеми. Запишіть тематичні речення.

Дядько Роман і золотокрилки

На величезному, просто безкрайому лані гречки пасуться бджолята. Як гарно їм тут на просторах, у білому квітучому царстві! Трудитись – ото в них справжнє життя. І мед вони носять пудами.

Порядкує коло бджіл дядько Роман. Він, кажуть, знає таємну бджолину мову. Ходить серед вуликів і щось намовляє бджолятам. Певне, щоб краще роїлися, не хворіли та веселіше носили нектар із близьких і далеких квіток. Бува, дядько і вухом прикладається до бджолиної хатки, мов лікар до чийогось серця. Якби щось не так, бджоли одразу занепокоїлись би, загули тривожно.

Усе мудро облаштовано. У всьому в них порядок і лад. А між собою як дружно живуть! Як дбайливо годують одна одну з весни, коли ще кволі, слабенькі…

І погоду бджола чує краще за нас. Якщо зранку весело, стрімко літає, так і знайте: день буде погожий, сонячний (За О. Гончаром).

575 1. Підготуйте усний стислий переказ тексту “Дядько Роман і золотокрилки” за тематичними реченнями.

2. Продовжіть розповідь, використовуючи власні знання про бджіл.

3. Чому так кажемо: “Працьовита, як бджілка”?

576 Складіть текст за схемою-таблицею.

Тема. Мої домашні улюбленці.

І мікротема

ІІ мікротема

ІІІ мікротема

І V мікротема

У мене з’явився (песик, котик…).

Таке симпатичне створіння!

Нам разом весело.

Ми відповідаємо за тих, кого приручили.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту - Українська мова