УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 13. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ТВОРУ ТА ЙОГО СИСТЕМАТИЗАЦІЯ (ПРАКТИЧНО). СКЛАДНИЙ ПЛАН ГОТОВОГО ТЕКСТУ Й ПРОСТИЙ ПЛАН ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Мета:

    навчальна: удосконалювати вміння аналізувати тексти, усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення; розвивати навички сприймання письмового тексту, створення простого й складного планів тексту; навички систематизації матеріалів до твору; розвивальна: розвивати вміння викладати матеріал послідовно, логічно; збагачувати словниковий запас мовлення учнів засобами оцінки, розширювати кругозір учнів; виховна: виховувати шанобливе ставлення до рідної природи.

Внутрішньопредметні зв’язки: орфографія,

пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, міфологія.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Комунікативний практикум

> Що таке план тексту?

> Навіщо складати план?

> Як ви систематизували матеріали твору-опису (домашнє завдання)?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Слово вчителя

Складний план використовують для того, щоб чіткіше сформулювати мікротеми, більш детально з’ясувати мікрочастини тексту.

Складний план складається

всього з трьох загальних пунктів (вступу, основної частини, висновків), але ці пункти поділяються на підпункти.

Структура складного плану така:

І. Вступ.

Основна частина…:

А) …;

Б) …;

В) …;

…:

А) …;

Б) ….

III. Висновки.

Робота з текстом

> Прослухайте уважно текст. Визначте тип і стиль мовлення. Дайте заголовок.

Кожний народ мае свою систему міфів. До нас дійшли давньогрецькі міфи про олімпійських богів, скандинавські міфи й міфи багатьох інших народів. Початковий склад східнослов’янських міфів виник до того часу, коли з розрізнених східнослов’янських племен утворилася єдина держава – Київська Русь. Відбулося це в X столітті.

Відомості про слов’янську міфологію можна черпати тільки з давньоруських літописів періоду християнства й усних народних переказів, які передавалися з покоління в покоління. Тут слід відзначити, що після прийняття християнства віра у вищих богів порівняно швидко стерлася з народної пам’яті, поступившись своїм місцем християнським уявленням про Бога. Однак нижчі міфологічні істоти, якими народна уява заселила земні простори, не забулися. Віра в домашніх духів, русалок, які виходять з рік на поля в пору цвітіння злаків продовжувала існувати у свідомості народу. Більшість простих людей по суті залишилися язичниками. Така ситуація зберігалася на Русі впродовж декількох століть, і лише в XVI, як вважають учені, православ’я почало переважати у свідомості народу.

Наприклад, образ русалки відомий усім східним слов’янам, а про кікімору розповідають лише на Російській Півночі. Багато елементів язичницької картини світу змінилося під впливом християнської культури. У першу чергу це стосується календаря. Православний календар з його системою свят будувався з урахуванням важливих для язичника дат. Унаслідок цього в народному уявленні зміст багатьох християнських свят змінився під впливом тих язичницьких календарних дат, на які ці свята припали. І навпаки, язичницькі елементи свята були переосмислені під впливом християнської культури.

Традиційні міфологічні вірування краще за все збереглися в українських Карпатах і в Поліссі. Багато вчених вважають Полісся прабатьківщиною слов’ян, тому існуючі там стародавні перекази є дуже важливими для розуміння міфології Стародавньої Русі (З енциклопедії).

> Розділіть текст на уривки. Перечитайте кожний ще раз. Складіть складний план тексту.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО Робота з пам’яткою

> Прочитай пам’ятку. Що слід враховувати при складанні твору-опису?

Пам’ятка

Визначте тему й головну думку свого майбутнього твору. Складіть повний і чіткий план, дотримуйтеся його під час написання творчої роботи. Тему розкривайте глибоко і всебічно. Дотримуйтеся пропорційності частин твору. Будьте послідовними у викладі думок. Висловлюйте своє ставлення до того, про що пишете, робіть висновки, узагальнення. Складання робочих матеріалів для твору

> Складіть простий план власного висловлювання на тему “Мій улюблений куточок природи”.

> Підберіть і систематизуйте робочі матеріали для складання твору.

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Заслуховування планів декількох учнів Рефлексія

> Попрацюйте в парах. Запитайте один в одного, що було найцікавішим, а що – найскладнішим на уроці.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

> Складіть і запишіть план твору на тему “Моя улюблена пора року”.

> Підберіть по три прислів’я про кожну пору року.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 13. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ТВОРУ ТА ЙОГО СИСТЕМАТИЗАЦІЯ (ПРАКТИЧНО). СКЛАДНИЙ ПЛАН ГОТОВОГО ТЕКСТУ Й ПРОСТИЙ ПЛАН ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ - Плани-конспекти уроків по українській мові