Складнопідрядні речення з підрядними місця – Основні види складнопідрядних речень

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Основні види складнопідрядних речень

Складнопідрядні речення з підрядними місця

Підрядні частини місця вказують на місце чи напрям дії головної частини або конкретизують значення обставини місця головної частини. Вони відповідають на питання Де? куди? звідки? й приєднуються до головної частини за допомогою сполучних слів Де, куди, звідки. Де гуляв я по чужому полю, всі сліди мої посікла осока (В. Підпалий). Куди ноги, туди й голова (Народна творчість). Мала виходила на береги, туди, Звідки видно до гаю (Марко Вовчок).

У складнопідрядному реченні підрядні місця можуть стояти після головної частини, перед нею або в середині її і можуть мати в головній частині співвідносні прислівники (Тут, там, туди, звідти, скрізь та ін.), що уточнюються підрядною частиною. Не плач і не ходи Туди вечорами, Де стежки тернами втикані… (У. Самчук). Де полягла козацька голова думлива, виріс Там будяк колючий та глуха кропива (Леся Українка). Там, дЕ Ташань робить круте коліно, напроти садиби, вир (Григорій Тютюнник).


Складнопідрядні речення з підрядними місця – Основні види складнопідрядних речень - Довідник з української мови